Arlabloggen

Sveriges största bondgårdsbesök

Arlabönder runt om i Sverige öppnar upp sina gårdar för en Minior-dag den 10:e september. Många barn och unga saknar i dag en naturlig koppling till matens ursprung. Genom Arlas bondgårdsbesök, Minior, har över en miljon svenska skolbarn fått chansen att lära sig mer om bondgården och matens ursprung i en naturnära miljö. 

Ny undersökning: svenska barn i storstäder osäkra på matens ursprung Kunskapsbristen bland såväl barn som unga om var maten vi äter kommer ifrån är en fråga som blir allt mer aktuell. En färsk undersökning från Arla visar att svenska barn i storstäder* är osäkra på var maten de äter kommer ifrån. Fler än 6 av 10 barn (67 procent) vet inte/är osäkra på hur ost tillverkas och fler än hälften (56 procent) vet inte var mjölken kommer ifrån. Samtidigt vill de flesta barn, fler än 8 av 10 (85 procent), lära sig mer om detta. (se nedan mer fakta om undersökningen)

Minior på Arlagårdarna

Varje år tar 165 Arlagårdar runt om i landet emot skolklasser på sina gårdar. Sedan starten 1993 har Minior blivit en viktig del av skolundervisningen med bland annat skolmaterial som lärare och barn kan använda. Minior anordnas för skolklasser i årskurs 1-3.

Här kan du läsa mer om Miniorbesöken

Mer fakta från undersökningen:  

  • 54% av alla föräldrar i storstäder upplever att de inte har tillräcklig kunskap  om var maten de äter kommer ifrån.
  • Samtidigt vill 8 av 10 (80 procent) svenska föräldrar veta mer om varifrån maten de äter kommer ifrån och hur den är producerad.
  • 65% av alla föräldrar i storstäder uppger att den mesta av det de äter är processad mat.
  • 36% föräldrar uppger att de har dålig koppling och förståelse till matens ursprung.
  • 59% föräldrar i storstäder uppger att de tror att deras barn har dålig kunskap och förståelse kring matens ursprung.
  • 67% av alla barn i storstäder är osäkra på var ost kommer ifrån.
  • 56% av alla barn i storstäder är osäkra på hur mjölk produceras.
  • 75% av barn i storstäder vill veta mer om jordbruk och vad en bonde gör.
*Storstadsbo, definition: Boende i antingen ett större stadsområde med +100 000 invånare eller en stad/samhälle med + 10 000 invånare.

Undersökningen är genomförd av Edelman Intelligence på uppdrag av Arla. Undersökningen genomfördes i april 2017 i Sverige, Tyskland, Danmark och Storbritannien. I Sverige deltog 457 föräldrar i storstäder samt 457 barn, totalt 914 respondenter.