Arlabloggen

Mjölkpriset till Arlas ägare höjs igen - högsta priset på tio år

Arlas a contopris för konventionell mjölk höjs med 1 eurocent den 1 oktober 2017. Ekopriset är oförändrat.  

”Jämfört med snittet för 2016 innebär denna prisnivå på årsbasis två miljarder SEK mer betalt för mjölken till våra svenska Arlabönder.” säger Patrik Hansson vd Arla Sverige.  

Den nya valutakursen för kvartalet påverkar priset nedåt i Sverige (-2,4 öre) och höjningen för konventionell mjölk i Sverige blir därmed 7,1 svenska öre.

Det ger ett a contopris i Sverige för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder på 369,6 öre/kg.

A contopriset för ekologisk mjölk blir, med den nya valutakursen, 469,3 öre/kg.

”Höjningen av priset för konventionell mjölk avspeglar att de europeiska marknaderna fortsatt att stärkas, i synnerhet när det gäller feta produkter. Ekopriset är oförändrat i alla fyra områden, till följd av den senaste tidens stabilitet på marknaderna. Utsikterna för de kommande månaderna förblir stabila, dock med en del positiva signaler” säger Patrik Hansson vd Arla Sverige.

TT/Svd, LandlantbrukATL liksom flera andra publicerade  texter om prishöjningen.