Arlabloggen

Vi höjer mjölkpriset till Arlabönderna i september

Arlas a contopris för konventionell mjölk höjs med 9,5 öre (1 eurocent) den 1 september 2017 i alla länder.  I Sverige, Danmark och Centraleuropa höjs även ekopriset med 1 eurocent, men i Storbritannien är ekopriset oförändrat.

Det ger ett a contopris i Sverige för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder på 362,5 öre/kg.  A contopriset för ekologisk mjölk blir 471,7 öre/kg.

Patrik Hansson, vd Arla Sverige: "Marknaderna fortsätter att stärkas, vilket möjliggör prishöjningen på konventionell mjölk. Marknaderna för ekomjölk i Centraleuropa, Danmark och Sverige präglas av hård konkurrens, medan den brittiska ekomarknaden är stabil, på en solid nivå. Utsikterna för de kommande månaderna förblir stabila, med en möjlighet till ytterligare positiv utveckling."

Fakta

  • För konventionell mjölk är fettvärdet är 39,30 kronor per kilo, och proteinvärdet är 55,02 kronor per kilo.
  • För svensk ekomjölk är fettvärdet 52,04 kronor per kilo, och proteinvärdet 72,86 kronor per kilo.
  • Förväntad efterlikvid och ränta 2017 är 9,7 öre och förväntad konsolidering 14,2 öre.
  • Tillägg för icke-GMO foder är 9,5 öre.
  • Arlas a contopris för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder är 362,5 öre/kg. A contopriset för ekologisk mjölk är 471,7 öre/kg.
  • Arlapriset är 388,1 öre per kilo konventionell mjölk och 497,3 öre per kilo ekologisk mjölk.
  • Avräkningskursen för aktuellt kvartal: 1 DKK = 127,2 SEK öre (1 SEK = 78,6 DKK öre).
TT skrev en artikel  liksom ATL/Landlantbruk mm