Arlabloggen

Jämtlandsmjölk och jämtländsk Hushållsost lyfter Arla i Jämtland

Allt fler svenskar vill ha lokalproducerade produkter. Arla i Sverige har lanserat mjölk och snart även hushållsost från Jämtlands län.

På Östersunds mejeri är mejerichefen Mikael Backman är glad över den nya produktionslinjen, som byggts upp i en av Sveriges vackraste mejerilokaler. "Den är ljus och fin med en fantastisk utsikt över Storsjön och Jämtlandsfjällen."

Mejeriet har kapacitet att producera 1 000 ton jämtländsk Hushållsost per år. Går försäljningen bra är det möjligt att utöka. Satsningarna är viktiga för att visa den lokala förankringen. Av Jämtlands 120 mjölkbönder är 92 Arlabönder.

Lokal mjölk

Jämtlandsmjölken går till grannlänet för produktion på Sundsvall mejeri. Där fanns de tekniska lösningarna redan, eftersom mejeriet tidigare gjorde landskapsmjölk.

De nya produkterna från Jämtland ingår i Arlas satsning på att lyfta fram lokalt ursprung. Detta görs redan på svenska ostar och på Gotlandsmjölken.