Arlabloggen

Finansiering av Vimmerbyfabriken en mediafråga

Tidningen ATL skriver i dag att Arla ägnat sig åt "omtvistade skattetrick" under tio år. Det är givetvis fel och bakgrunden är:

Arla Sverige lånade år 2004 550 miljoner kronor av Arlas moderföretag (Arla Foods amba) för att finansiera investeringen i mjölkpulverfabriken i Vimmerby.

År 2014 kom det nya regler och då blev räntor på lån tagna inom en koncern inte längre avdragsgilla under vissa förutsättningar. Reglerna var dock nya och rättsläget osäkert.

Arla i Sverige yrkade i deklarationen för 2014 avdrag för räntorna, precis som tidigare. Vi var helt transparenta med att detta var vår bedömning men att rättsläget var osäkert. Vi beskrev mycket utförligt att vi lånat pengar för att investera i fabriken och därefter betalat ränta etc.

Skatteverket gjorde en annan bedömning och kom fram till att dessa räntor inte längre är avdragsgilla. Att rättsläget var klart visar det tolv sidiga beslutet där Skatteverket går igenom både de nya reglerna, rättsläget i Sverige och EU. Enligt Skatteverket så höjs Arlas skatt med 6,6 miljoner kronor för 2014.

Vi valde efter att ha studerat deras beslut att inte överklaga.

Arla i Sverige var helt transparenta i vår deklaration. Vi gav alla fakta. Var tydliga med att vi  var osäkra på hur reglerna skulle tolkas. Skatteverket tog sedan ett beslut och det respekterar vi.

Även Ekot gjorde ett inslag : ”Arlas presschef i Sverige säger att Arla inte dolt något för Skatteverket utan snarast frågat Skatteverket hur de skulle göra med de nya skattereglerna. – Allt står i deklarationen. Under perioden 2004 till 2014 var detta en jättebra affär för våra ägare, våra bönder. Vi följde precis alla regler och allt som gäller och vi behövde låna pengar, så det var ju inte något konstigt i detta, säger presschefen Erik Bratthall.”