Arlabloggen

Arla driver och leder omställningen till fossilfritt - även på Gotland

Då vi vi har tagit beslutet att bli fossilfria så vågar andra investera och bygga ut infrastrukturen för att leverera fossilfria drivmedel.  Arla Sveriges alla egna transporter ska vara fossilfria till år 2020. Omställningen i Sverige underlättas helt enkelt när vi driver på. (På bilden: Landshövding Cecilia Schelin)

Investering i fossilfritt på Gotland Så här skriver HelaGotland om Biogas Gotlands stora investering:

"– Arla är grunden till att vi kan göra en sån här satsning på Gotland, säger Magnus Ahlsten, huvudägare till Biogas Gotland och BroGas"

Avfall från gårdarna fraktas till biogasanläggningen och blir biogas som sedan driver både lastbilar och vanliga bilar.

"- Vi har verkligen fått ihop kretsloppet!" säger Magnus Dahlbom mejerichef på Arla Visby.

Att vi satsar på fossilfritt betyder mycket för både luftkvaliteten i städer men också för klimatet.

"- Det är några ören dyrare, men ur miljösynpunkt så är det värt det, säger Magnus Dahlblom."