Arlabloggen

Alla våra egna transporter ska vara fossilfria före år 2020

Arla Sverige kommer nu med ett viktigt besked och löfte: alla våra egna transporter ska vara fossilfria före år 2020.

Arla är beroende av att naturen, klimatet och ekosystemen fungerar. Att minska klimatpåverkan har därför alltid varit ett naturligt inslag i våra verksamheter. Under de senaste tio åren har Arla istället för att investera i last- och tankbilar med dieseldrift, investerat för att säkra omställningen av fordonsflottan.

Arla har inte tidigare berättat om allt bra vi gjort inom detta område och att redan nästa månad blir alla mjölkbilstransporter helt fossilfria. Vi kommer vara helt klara med omställningen av även våra utgående leveranser före år 2020.

När vi då vi samtransporterar med andra eller får transporter från mejerier utanför Sverige kommer vi inte nå målet till år 2020. Detta beror bland annat på att dessa transporter sker tillsammans med andra och med europeiska fraktbolag. Vi kommer ställa krav på att även dessa transporter utförs fossilfritt och göra vad vi kan för att omställningen ska gå snabbare.

Jämför man med övriga näringslivet så är vi ungefär tio år före och detta kan vi vara väldigt stolta över.

Läs Patrik Hanssons, vd,  artikel på DN.se/debatt

Haga Initiativet skrev en replik på artikeln under rubriken ”Arla ger de klimatdeprimerade hopp”