Arlabloggen

Ett lysande arbete i norr

Mejeriet i Sundsvall sparar in på 40 000 kilowattimmar per år när de nu byter till LED-belysning på alla uteområden.

  • Sundsvall mejeri byter till LED-belysning på alla uteområden. Det ger en energibesparing på runt 40 000 kilowattimmar per år och många andra fördelar, säger Jonas Strandlund som är projektledare på mejeriet.
De tidigare lamporna hade en livslängd på runt fem år och när de varit igång en tid halverades ljusmängden. LED-lamporna lyser jämnare och i över 20 år, så vi får en ljusare och säkrare arbetsmiljö för chaufförer och gående. För underhållspersonalen blir det mer effektivt eftersom de inte kommer att behöva ordna fram kranar och byta till nya lampor på väldigt länge. Bättre belysning gör också att Arlas anläggning kommer att synas lite mer jämfört med omgivningen och det ger god reklam.

För ett par år sedan bytte mejeriet inomhusbelysningen till LED, vilket ledde till flera förbättringar. Bland annat sänktes förbrukningen av energi till belysning med över 60 procent.