Arlabloggen

Massa mer mozzarellaost för Arla

Arla Foods och det tyska mejeriföretaget DMK Group har undertecknat ett avtal om tredjepartstillverkning om produktion av  35 000 ton mozzarellaost för Arla per år. 

Arla kommer att leverera 300‒350 miljoner kilo mjölk för produktionen årligen och kommer att betala DMK för att producera 35 000 ton mozzarellaost varje år. DMK kommer att investera 15 miljoner euro och i slutet av 2018 ska hela anläggningen producera mozzarella samt då starta tredjepartstillverkning för Arla.

Det nya samarbetet kommer efter en ökad global efterfrågan på mozzarellaost från både konsumenter och från livsmedelsindustrin. Arla Foods och DMK räknar med att den europeiska mozzarellamarknaden kommer att öka från 600 000 ton 2017 till 720 000 ton 2022.

”Arla är en av världens ledande producenter av mozzarellaost. Med detta avtal siktar vi på att bygga vidare för att fortsatt erbjuda mozzarella av högsta kvalitet till konsumenter och livsmedelskunder i Europa, Asien, USA och Mellanöstern”, säger Peder Tuborgh.