Arlabloggen

Oförändrat a contopris

Arlas a contopris för konventionell mjölk och ekomjölk är oförändrat i  november 2017 i alla länder. Arlas a contopris för ekomjölk är också oförändrat, eftersom marknaderna fortsätter att vara stabila.

A contopriset i Sverige för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder är 369,6 öre/kg.

A contopriset för ekologisk mjölk är 469,3 öre/kg.

”Ökande mjölkvolymer förväntas in i 2018, och tillsammans med att industripriserna i EU ligger över de globala priserna medför det att en viss försvagning av industripriserna i Europa har börjat märkas. Alla kategorier av industriprodukter har gått ner i pris de senaste veckorna, men handlas fortfarande till en historiskt sett hög prisnivå. Utsikterna för de kommande månaderna är stabila, dock med en risk för press nedåt på marknaderna.” säger Patrik Hansson, vd Arla Sverige.