Arlabloggen

Visar nu alla blogginlägg av: mjolk

Sep 13, 2017 15:27 av Erik Bratthall

Vi utmanade Mia, Penny & Philippa Parnevik och Arlas alldeles egna mjölkbönder Mirjam & Maria att göra Det Stora Mjölktestet. Skulle de lyckas känna skillnad på Arla färsk laktosfri mjölkdryck, laktosfri mjölkdryck & vanlig mellanmjölk? Tror du att du kan göra det bättre – gör ett eget mjölktest!

Här ser du utmaningen med Parneviks och här med Arlas egna mjölkbönder Mirjam & Marla

TÄVLA OCH VINN 1. Köp en färsk laktosfri mjölk, en laktosfri mjölk och en vanlig mjölk från Arla.

2. Spela in en film när du gör Det Stora Mjölktestet. Det kan vara en film med dig själv, eller varför inte ta hjälp av några kompisar?

3, Skicka in filmen till oss på Facebook eller Instagram som ett direktmeddelande.

Vinst: en årsförbrukning av mjölk från Arla.

Här läser du mer om hur du tävlar!

Aug 25, 2017 11:23 av Erik Bratthall

Arlas a contopris för konventionell mjölk höjs med 9,5 öre (1 eurocent) den 1 september 2017 i alla länder.  I Sverige, Danmark och Centraleuropa höjs även ekopriset med 1 eurocent, men i Storbritannien är ekopriset oförändrat.

Det ger ett a contopris i Sverige för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder på 362,5 öre/kg.  A contopriset för ekologisk mjölk blir 471,7 öre/kg.

Patrik Hansson, vd Arla Sverige: "Marknaderna fortsätter att stärkas, vilket möjliggör prishöjningen på konventionell mjölk. Marknaderna för ekomjölk i Centraleuropa, Danmark och Sverige präglas av hård konkurrens, medan den brittiska ekomarknaden är stabil, på en solid nivå. Utsikterna för de kommande månaderna förblir stabila, med en möjlighet till ytterligare positiv utveckling."

Fakta

 • För konventionell mjölk är fettvärdet är 39,30 kronor per kilo, och proteinvärdet är 55,02 kronor per kilo.
 • För svensk ekomjölk är fettvärdet 52,04 kronor per kilo, och proteinvärdet 72,86 kronor per kilo.
 • Förväntad efterlikvid och ränta 2017 är 9,7 öre och förväntad konsolidering 14,2 öre.
 • Tillägg för icke-GMO foder är 9,5 öre.
 • Arlas a contopris för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder är 362,5 öre/kg. A contopriset för ekologisk mjölk är 471,7 öre/kg.
 • Arlapriset är 388,1 öre per kilo konventionell mjölk och 497,3 öre per kilo ekologisk mjölk.
 • Avräkningskursen för aktuellt kvartal: 1 DKK = 127,2 SEK öre (1 SEK = 78,6 DKK öre).
TT skrev en artikel  liksom ATL/Landlantbruk mm

Aug 22, 2017 15:33 av Erik Bratthall

Arlas övergripande ambition är att minska klimatpåverkan från kartongerna med 25 % fram till år 2020, jämfört med 2005. Vi tar nu ytterligare ett steg mot för att nå dessa mål.

Vi tar bort ett  materialskikt vilket innebär att  kartongens klimatpåverkan minskar med 24 % och dess vikt med 3 % jämfört med tidigare. Det medför också att den klassiska vita ekoförpackningen nu blir brun.

Först ut med den nya förpackningen är ekologisk mjölk, fil och grädde, som finns i butik vecka 38. Eftersom vi säljer stora volymer av dessa produkter får den nya förpackningen en avsevärd effekt.

Land Lantbruk skrev om kartongerna under förmiddagen så gjorde även ATL.

Aug 14, 2017 15:05 av Erik Bratthall

​Arlas laktosfria utbud fortsätter att växa och det gör även marknadsandelarna. Arla har blivit störst på laktosfritt i Sverige.  Laktosfria produkter tillverkas på mejerierna i Linköping, Jönköping och Falkenberg.

I Sverige beräknas fyra till tio procent av den vuxna befolkningen vara medicinskt laktosintolerant. Men betydligt fler lägger om kosten.  Upp mot 20 procent upplever sig vara laktosintoleranta och det är den snabbast växande konsumenttrenden.

Mest tillverkas på Linköping mejeri

På Linköping mejeri görs merparten av de laktosfria produkterna. Drygt en miljon liter mjölk passerar varje vecka genom filtren, som är första steget i den laktosfria processen. I filtreringen tas runt hälften av laktosen bort. Resten försvinner genom att man tillsätter laktasenzym som spjälkar kvarvarande laktos till sockerarterna glukos och galaktos. Det är därför produkterna har en något sötare smak. Exempelvis mjölkdryck, yoghurt och fil görs på detta sätt. Produkter som Yoggi®, som gärna får smaka lite sötare, filtreras inte utan där spjälkas all laktos med enzym.

Läs mer om Arlas laktosfria produkter

Aug 09, 2017 14:32 av Erik Bratthall

Att pollinatörer, som bin, ökar på ekologiska gårdar är fakta och väl dokumenterat. Jordbruksverket, den statliga tillsynsmyndigheten, anger att ”I genomsnitt ger ekologisk odling drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur jämfört med konventionell odling.

Tidningen Lantbrukets Affärer ifrågasätter i en artikel vår reklam för ekomjölk. För att undvika missförstånd och ryktesspridning vill vi förutom länken till Jordbruksverket även länka till tre akademiska rapporter.

”Olika studier har visat att pollinatörer gynnas av små fält, variation av grödor inom och mellan fält, och förekomst av biotoper i jordbrukslandskapet med annat än grödor, till exempel buskar, trädad mark, ängar, betesmarker och skogspartier. Ekologiska gårdar där kemiska växtskyddsmedel inte används har en högre artrikedom och täthet av pollinatörer än konventionella gårdar. Bikupor med honungsbin på gården kan visserligen främja pollinering men kan samtidigt missgynna naturligt förekommande vilda pollinatörer eftersom det blir konkurrens om föda.” sidan 11 i rapporten. ”Den positiva effekten av ekologisk produktion skiljer sig åt mellan organismgrupper. Artrikedomen av växter och pollinerare som humlor och bin var till exempel mer än 50 procent högre i ekologiskt lantbruk, medan mångfalden av markorganismer inte påverkades mycket alls. De positiva effekterna var dessutom större i landskap med sammanhängande åkrar jämfört med småbrutna mosaiklandskap.

Kopplingen mellan vall och ökad pollinering beskrivs i en forskningsrapport från Lunds Universitet. Där finns det finns inte lika tydligt samband som  effekterna av ökat antal pollinerare vid ekologisk odling. Men slutsatsen är bland annat: ”I den aktuella studien från Lunds universitet visar forskarna också att ekologiska gårdar ökar pollineringspotentialen ju mer betesmark och kantzoner som finns i landskapet, men effekten var inte densamma på konventionella gårdar. Det kan enligt Georg Andersson bero på det finns mer resurser ute i kantzoner på ekologiska gårdar, vilket gör att pollinerande insekter oftare söker sig utanför betesmarkerna för att leta efter föda.”

Jun 12, 2017 15:50 av Erik Bratthall

Just nu pågår Ramadan, då miljoner muslimer jorden runt fastar. Under fastemånaden är mat och familjegemenskap i fokus. Som hela Sveriges matinspiratör vill Arla nå svenska muslimer med matinspiration och produktinformation.

Arla vill vara det självklara valet för alla svenskar, att fler ska känna till oss och gilla oss och i slutändan välja våra produkter i butikshyllan. Därför känner vi att vi vill lära känna konsumenter med utländsk bakgrund bättre och lära oss av dem.

Matinspiration under högtider

Arla har länge jobbat med kampanjer och matinspiration i anslutning till traditionella svenska högtider, som jul, påsk och midsommar. Nu kommer vi göra likadant med andra stora högtider hos svenska konsumenter. Ett första steg är vår satsning på Ramadan.

Muslimernas stora fastemånad Ramadan inleddes den 27 maj och avslutas med en stor fest, Eid, den 25 juni. Under firandet av Ramadan har maten och gemenskapen med familj och vänner en central roll, speciellt på kvällarna då man träffas och bryter fastan, tillsammans. Det är ett fantastiskt och självklart tillfälle för Arla att både träffa nya svenskar och sprida matinspiration.

Flera olika aktiviteter

 • Vi har en ny kategori med Ramadan-recept skapats på arla.se, arla.se/ramadan
 • Varje fredag delar Arlas food-truck ut Arla-produkter tillsammans med receptblad utanför flertalet moskéer i Malmö. Syftet är att ge matinspiration till kvällens Iftar.
 • Under Eid-festen är Arla med vid de största moskéerna i södra Sverige (Skåne) och delar ut Yoggi Yalla.
 • Ett samarbete har inletts med Zeina Mourtada, som driver den populära matbloggen Zeinas Kitchen. Hon ger Arlas recept en egen touch på sin blogg (zeinaskitchen.se) och på Instagram @zeinaskitchen. Arla kommer även posta hennes recept med en Ramadanhälsning via Arla Köket® samt på Facebook-sidan Alkompis (som vänder sig till skandinaver från mellanöstern).

eb