Arlabloggen

Visar nu alla blogginlägg av: kor

Aug 10, 2017 17:10 av Erik Bratthall

Ja, enligt de två författarna som idag skriver på SvD debatt är det så. De hänvisar till nya rön som visar att mjölk från betande djur kan ha en betydligt lägre klimatpåverkan än man tidigare trott.

Tack vare betesmarkernas förmåga att binda kol neutraliseras utsläppen av växthusgaser. Enligt författarna vänder detta upp och ner på tidigare uppfattningar om våra livsmedels klimatpåverkan. Läs hela artikeln här