Arlabloggen

Arlabloggen

Okt 20, 2017 17:39 av Erik Bratthall

Arlas a contopris för konventionell mjölk och ekomjölk är oförändrat i  november 2017 i alla länder. Arlas a contopris för ekomjölk är också oförändrat, eftersom marknaderna fortsätter att vara stabila.

A contopriset i Sverige för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder är 369,6 öre/kg.

A contopriset för ekologisk mjölk är 469,3 öre/kg.

”Ökande mjölkvolymer förväntas in i 2018, och tillsammans med att industripriserna i EU ligger över de globala priserna medför det att en viss försvagning av industripriserna i Europa har börjat märkas. Alla kategorier av industriprodukter har gått ner i pris de senaste veckorna, men handlas fortfarande till en historiskt sett hög prisnivå. Utsikterna för de kommande månaderna är stabila, dock med en risk för press nedåt på marknaderna.” säger Patrik Hansson, vd Arla Sverige.

Sep 29, 2017 15:08 av Erik Bratthall

Mjölk under varumärket Arla Organic® finns nu i dagligvaruhandeln i hela Förenade Arabemiraten. Lanseringen är en del av Arlas affärsstrategi: att vara det största ekologiska mejerivarumärket i Mellanöstern och Nordafrika år 2020. Arla har även planer på att expandera till Saudiarabien och Kuwait under 2018.

Arla Foods, som  är både världens och Sveriges största största tillverkare av ekologiska mejeriprodukter, har lanserat sin första ekologiska mjölk i Mellanöstern, företagets största tillväxtmarknad utanför Europa, vilket är en viktig milstolpe på tillväxtagendan.

Lanseringen av mjölk av märket Arla Organic® i Förenade Arabemiraten utgör en del av det bondeägda företagets ambitiösa affärsstrategi, nämligen att vara det största ekologiska mejerimärket i Mellanöstern och Nordafrika år 2020. Arla har även planer på att expandera till Saudiarabien och Kuwait år 2018.

"Mjölkbönderna får allt bättre betalt – men ändå klarar inte de svenska lantbrukarna att få fram tillräckligt med mjölk. När mejerikoncernen Arla därför satsar på ekologisk mjölk till Förenade Arabemiraten är det dansk mjölk i paketen." läs mer på DN

Sep 25, 2017 18:17 av Erik Bratthall

Prins Carl Philips & Prinsessan Sofias stiftelse och Arla gör en gemensam satsning kring ungas nätvardag

Stiftelsen och Arla har tagit fram fem mjölkbaksidor för att lyfta diskussionen om barn och ungas nätvardag.

"Carl Philip och Sofia tar över mjölkpaketen" skriver Hovbloggen. 

"Med våra mjölkbaksidor har vi möjlighet att hjälpa till med att nå ut med information till barn och unga i deras egna hemmiljöer på ett naturligt sätt, vid frukostbordet till exempel." säger Gunilla Eriksson panelredaktör Arla.

Läs mer på Stiftelsens blogg och i sociala medier #merhjarta

Sep 25, 2017 14:59 av Erik Bratthall

"Efter en lång period av skriande brist på ekoråvara har Arla nu gott om ekomjölk igen och har börjat planera för såväl offensiva kommunikationssatsningar som lanseringar av nya produkter. " skriver Ekoweb.nu

"I dagsläget finns ca 400 svenska ekologiska Arlagårdar. Efter en period av stor brist på ekologisk mjölkråvara ställer nu 80 Arlagårdar om till ekologisk produktion under 2017 och 2018. Arla har under första halvåret 2017 därför kunnat öka sin invägning av ekologisk mjölk.

- Den ekologiska mejerimarknaden, främst vad gäller mjölk, fil och yoghurt, är en mogen marknad. 2015 drog mjölken ett fantastiskt lass i den historiskt snabba ekoutvecklingen på svensk marknad. Så det är från höga nivåer och relativt hög marknadspenetration som Arla nu vill fortsätta öka andelarna. Det är idag många aktörer som slåss om butiksutrymmet och vi vill naturligtvis värna om att våra svenska ekologiska marknadsledande produkter kan få det utrymme som dom förtjänar." säger Ann Freudental ansvarig för eko på Arla.

Läs hela artikeln på Ekoweb.nu

Sep 22, 2017 15:38 av Erik Bratthall

Arlas a contopris för konventionell mjölk höjs med 1 eurocent den 1 oktober 2017. Ekopriset är oförändrat.  

”Jämfört med snittet för 2016 innebär denna prisnivå på årsbasis två miljarder SEK mer betalt för mjölken till våra svenska Arlabönder.” säger Patrik Hansson vd Arla Sverige.  

Den nya valutakursen för kvartalet påverkar priset nedåt i Sverige (-2,4 öre) och höjningen för konventionell mjölk i Sverige blir därmed 7,1 svenska öre.

Det ger ett a contopris i Sverige för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder på 369,6 öre/kg.

A contopriset för ekologisk mjölk blir, med den nya valutakursen, 469,3 öre/kg.

”Höjningen av priset för konventionell mjölk avspeglar att de europeiska marknaderna fortsatt att stärkas, i synnerhet när det gäller feta produkter. Ekopriset är oförändrat i alla fyra områden, till följd av den senaste tidens stabilitet på marknaderna. Utsikterna för de kommande månaderna förblir stabila, dock med en del positiva signaler” säger Patrik Hansson vd Arla Sverige.

TT/Svd, LandlantbrukATL liksom flera andra publicerade  texter om prishöjningen.

Sep 18, 2017 17:45 av Erik Bratthall

Visby mejeri investerar i år 25 miljoner kronor, bland annat i en ny silo. Den ska torka skum- och kärnmjölkskoncentrat till pulver, som sedan exporteras. Totalt finns nu tio silos på mejeriet.

Daniel Gardell, projektleare på Visby mejeri, ni har precis fått en ny silo, vad ska den användas till? Vi bygger ut för att kunna ta emot skummjölkskoncentrat och kärnmjölkskoncentrat.

Varifrån kommer koncentraten? Götene, vi skickar våran grädde dit och får koncentrat med returen.

Vad ska ni göra med koncentraten? Det torkas till pulver.

Hur mycket exporterar ni årligen? Drygt 85 procent av mjölken vi väger in blir pulver som exporteras.

Vad används pulvert till? Vi har till exempel godistillverkare som är storkunder, om ni äter chokladägg finns chans att de innehåller mjölk från Gotland.

Ersätter silon nån tidigare silo, är det helt ny silo? Hur många har ni totalt? Det är en helt ny silo för produktmjölk. Totalt har vi nu sammanlagt 10 silos för produkt- och helmjölk. Denna nya silo är på 250 m3 och nästan dubbelt så stor som övriga silos.