Arla hjälper bönder i Bangladesh att minska sina klimatutsläpp

Lästid
1 min
Arlabönder från sju europeiska länder har de senaste åren byggt upp den största klimatdatabasen i mejerivärlden. Den kunskapen kommer nu till nytta i Bangladesh. Foto: Arla
Publicerad
01 juli 2024
Kontakter:
Presskontakt

Arlas datadrivna modell för hållbarhetsarbete ska användas i ett utvecklingsprojekt för att minska klimatavtrycket för 10 000 mjölkbönder i Bangladesh. – Jag är stolt över att våra kunskaper om hållbar mjölkproduktion kan komma till nytta i andra delar av världen, säger Inger-Lise Sjöström, mjölkbonde i Östergötland och vice ordförande i Arla.

Projektet ”Green Dairy Partnership in Bangladesh” ska stötta den gröna omställningen inom mjölkproduktionen i Bangladesh och använda data om klimatavtrycket på Arlas 8 000 mjölkgårdar.

En av de viktigaste insikterna från Arlaböndernas årliga klimatberäkningar är att det finns fem nyckelområden – inom Arla kallade Big5 – som har störst inverkan på gårdarnas utsläpp.

  1. Fodereffektivitet – mer mjölk per kilo foder.
  2. Proteineffektivitet – minska överskottet av protein i fodergivan.
  3. Hållbara djur – friska kor som lever längre.
  4. Gödselanvändning – precision för att minska överskottet av kväve.
  5. Markanvändning – effektiv användning av mark och grödor.

Med hjälp av Arlas Big5-områden siktar projektet på att minska klimatutsläppen med 30 procent för 10 000 bönder runtom i landet, samtidigt som man vill uppnå en 30-procentig inkomstökning. Dessutom är ambitionen att 80 procent av bönderna ska vara kvinnor.

– Allt klimatarbete kostar inte pengar, det kan också bidra till bättre ekonomi på gården. Det handlar bland annat om att använda resurser och insatsmedel på ett smart sätt, säger Inger-Lise Sjöström. Jag och många andra Arlabönder är stolta över att vara en del av ett världsledande mejerikooperativ. Att veta att allt det arbete vi lägger ner på våra gårdar här hemma också kan göra nytta i andra delar av världen är mycket motiverande.

Genom att anpassa expertis inom hållbar mjölkproduktion från Arla och danska SEGES ska det femåriga projektet hjälpa mejeriföretag och bönder att bli mer effektiva och klimatsmarta. Projektet finansieras av Danida Green Business Partnership (under det danska utrikesdepartementet). Förutom Arla medverkar PRAN Dairy, Solidaridad Network Asia, IDRN-Bangladesh Agricultural University, SEGES Innovation och The Danish Agriculture & Food Council.

Fakta Bangladesh och mjölk

  • Bangladesh har en befolkning på cirka 175 miljoner människor.
  • Producerar årligen 10,2 miljoner ton mjölk, genom 1,6 miljoner gårdar över hela landet.
  • Genomsnittlig avkastning på 4,8 liter per dag per ko.
  • Utsläppen av koldioxidekvivalenter, CO2e, är för närvarande 3,52 kilo per kilo mjölk.
  • Arlas 8 000 bönder har ett genomsnittligt utsläpp på 1,08 kilo CO2e per kilo mjölk.

Läs längre pressmeddelande på engelska.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76