Landsbygdsministern i möte med Arlabönder för att prata Livsmedelsstrategi

Lästid
1 min
Landsbygdsministern Peter Kullgren i möte med Arlabönder för att prata Livsmedelsstrategi. Bild: Arla
Publicerad
11 maj 2023
Kontakter:
Presskontakt

I samband med att Arlas förtroendevalda mjölkbönder från hela landet träffades den 4-5 maj kom landsbygdsminister Peter Kullgren för att diskutera regeringens arbete med att uppdatera den svenska livsmedelsstrategin.

Den första svenska livsmedelsstrategin antogs 2017 i bred politisk enighet för att stärka svensk livsmedelsproduktion. Sedan dess har torkan 2018, pandemin, kriget i Ukraina och skenande kostnader inneburit stora utmaningar för hela livsmedelskedjan. Inför riksdagsvalet förra året uppmanade därför Arla tillsammans med andra aktörer i livsmedelskedjan alla politiska partier att under den kommande mandatperioden uppdatera livsmedelsstrategin. Nu har den nya regeringen påbörjat arbetet. Arla har under våren deltagit på uppstartsmöte och rundabordssamtal på departementet, skickat in en första skriftlig inlaga med förslag.

Den 4 maj besökte landsbygdsministern Peter Kullgren som leder Regeringens arbete Arlas svenska regionstyrelse. Regionstyrelsen är förtroendevalda från hela landet som representerar Sverige i Arlas högsta beslutade organ. Kullgren inledde med att berätta om sina och regeringens ambitioner för att öka svensk livsmedelsproduktion.

Arlabönderna lyfte sedan frågor om hur vi ska stärka svenska lantbrukets konkurrenskraft i tider av inflation och prispress, om stödet för vallodling som tagits bort, hur det går för skatteavdraget för jordbruksföretag som föreslagits och om den svenska betslagstiftningen och de olika stöden till biogas som nu hänger i luften.

Arlas Sverige VD Cecilia Kocken och styrelseledamot Inger-Lise Sjöström har lyft fram några av Arlas krav på den uppdaterade livsmedelsstrategin i en debattartikel i ATL som du kan läsa här: Föreslår netto noll handelsbalans i livsmedelssektorn | ATL

Länkar

Skriftligt inspel till Livsmedelsstrategin som Arla skickade in i mars 2023

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76