Var tredje elev äter inte frukost varje dag

Lästid
2 min
Frukost i skolan kan vara en del i lösningen för morgontrötta elever och bättre studiemiljö.
Publicerad
25 augusti 2022
Kontakter:
Presskontakt

En av tre elever i grundskolan börjar ofta skoldagen på tom mage, i gymnasiet en av två. Samtidigt uppger både rektorer och elever att frukost förbättrar koncentrations- och prestationsförmågan, samt bidrar till en lugnare skolmiljö. Det visar en ny rapport från Arla.

Elever och rektorer är överens, en bra frukost har en positiv effekt på koncentrations- och prestationsförmågan. Trots det äter mer än var tredje (37 procent) elev inte frukost varje dag. På gymnasiet hoppar varannan elev över morgonmålet. Det framkommer i den andra upplagan av Arlas Frukostbarometer, som presenteras i samband med skolstarten för att belysa och inspirera till bättre frukostvanor bland barn och unga. Rapporten baseras på enkäter med rektorer, föräldrar och elever, totalt 2 567 personer.

Att det finns ett samband mellan goda frukostrutiner och skolresultat har även stöd i internationell forskning. Samtidigt uppger 60 procent av rektorerna i undersökningen att det aldrig serveras frukost i deras skolor. Andelen barn som äter frukost regelbundet ökar med föräldrars stigande inkomst.

– Nu när skolan drar igång igen är det viktigt att alla barn och unga får samma förutsättningar att koncentrera och lära sig. Det är i grunden en demokratifråga. Det är tydligt att frukost spelar en viktig roll för att klara skoldagen. Om en tredjedel av barnen inte äter något på morgonen påverkar det inte bara deras egen skolgång, det går även ut över andra elever då klassrummen blir stökigare, säger Erica Elfving, ansvarig för skolfrukost på Arla.

Eleverna uppger att en god frukost förbättrar både koncentrationsförmågan (59 procent) och det allmänna humöret (67 procent). Men många hoppar ändå över frukosten, vilket enligt dem själva beror på att de inte har någon aptit på morgonen (62 procent), är för trötta (43 procent) eller inte hinner (25 procent). Om skolan serverade frukost tror 40 procent att deras frukostvanor skulle förbättras.

– Forskning visar att Sveriges införande av avgiftsfri skollunch har haft stor betydelse för både hälsa och jämlikhet. Någon liknande forskning om skolfrukost finns inte. Men med tanke på hur många elever som struntar i att äta på morgon, inte minst från hushåll med lägre inkomster, finns det potentiellt stora samhällsvinster om fler skolor skulle erbjuda frukost, säger Erica Elfving.

Pilotprojekt med skolfrukost

2018, Botkyrka: Under tre månader fick två högstadieskolor frukost i klassrummen. 60 procent av eleverna och 51 procent av lärarna upplevde att skolbarnen kunde koncentrera sig bättre. Botkyrka kommun har från och med 2022 börjat servera kostnadsfri skolfrukost till alla grundskoleelever.

2022, Arla Skolfrukost: Under tre veckor fick fem skolor runtom i landet i årskurs 7-9 gratis mejeriprodukter från Arla för att testa på hur det är att ha en frukostservering.

– Det var ett vinnande koncept. Våra elever fick bättre ork, fokus och energi redan efter några dagar. Dessutom försvann energidippen strax före lunch, något vi upplevde som ett problem tidigare, säger Lena Lind, lärare på Funäsdalens skola.

Om Arlas Frukostbarometer

Undersökningarna genomfördes i form av webbenkäter med hjälp av Kantar Sifo och QuestBack under april-maj 2022 på uppdrag av Arla. Antal respondenter:

  • Rektorer: 501
  • Föräldrar: 1033
  • Elever: 1033

Länkar

Mer om Arla Skolfrukost

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76