Mjölkpriset till Arlabönderna fortsätter att stiga

Lästid
2 min
Mjölkpriset till Arlabönderna fortsätter att stiga
Publicerad
27 juni 2022
Kontakter:
Presskontakt

För femte månaden i rad höjs priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk. – Vi gör allt vi kan för att kompensera för det historiskt höga kostnadsläget på gårdarna, säger Arla Sveriges vd Kai Gyllström.

Priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk höjs i juli med 19,7 öre för både konventionell och ekologisk mjölk i Sverige. Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir därmed 577,6 öre per kilo och 639,1 öre per kilo för ekologisk mjölk.

– Jag är glad över att vi kan höja mjölkpriset till våra ägare, mjölkbönderna, även i juli. Att ha en livsmedelsproduktion som fungerar i Sverige är extra viktigt när omvärlden är orolig. Vi på Arla gör allt vi kan för att våra ägare ska kunna fortsätta driva sina gårdar, så att behoven av svenska basvaror som mjölk, smör, ost, fil och yoghurt kan tillgodoses, säger Kai Gyllström.

A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får utbetalt under året. Det kommuniceras varje månad. Här finns en graf för att följa mjölkprisets utveckling över tid.

Marknadsöversikt:

Mjölkinvägning: Mjölkproduktionen i Europa ligger fortsatt under prognosen. Trots att mjölkpriserna är rekordhöga har vi hittills inte sett att det bidrar till att öka mjölkproduktionen. Mars slutade på minus 1,1 procent för EU och Storbritannien jämfört med föregående år. Nya Zeeland och Australien påverkades negativt av ogynnsamma väderförhållanden och registrerade båda större nedgångar i april (minus 5,6 procent respektive minus 6,2 procent jämfört med föregående år). Det enda större produktionsområdet med kontinuerlig tillväxt är Argentina som ökade med 2 procent i april jämfört med föregående år.

Ost: Vi ser att fler spotvolymer blir tillgängliga vilket påverkar prisnivåer och erbjudanden. Hög valorisering för mozzarella i EU leder också till ett ökat utbud som håller tillgängligheten på en högre nivå. Nya kontrakt sluts fortfarande på högre prisnivåer utanför Europa.

Mjölkpulver: Priserna på mjölkpulver har varit mycket volatila under de senaste månaderna. Efter sjunkande priser såg vi en stark återhämtning när Kina gradvis började öppna igen efter nedstängningen. Även i Europa och MEA låg intresset på en bra nivå. Sedan förra veckan och strax efter den starka GDT-auktionen har dock situationen återigen försämrats något. Den allmänt negativa inställningen inom ekonomin som helhet börjar också påverka köpbeteendet på mejerisidan.

Smör : Efterfrågan på smör i EU verkar långsamt öka igen. De tillgängliga volymerna uppges fortfarande vara begränsade och lägre än förväntat. Särskilt i Tyskland, Nederländerna och Frankrike rapporteras lagren vara små. De fria volymerna av flytande grädde är fortfarande begränsade eftersom samtliga av dessa tre länder uppvisar negativa tillväxtsiffror. Därför ligger priserna på grädde på en hög nivå. Det senaste GDT-priset ökade med 5,5 procent, men smör från Oceanien är fortfarande nära 30 procent billigare än smör från EU.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76