Mjölk och mejeri – en framtidsbransch att söka sig till

Lästid
2 min
Mjölk och mejeri – en framtidsbransch att söka sig till
Publicerad
08 februari 2022
Kontakter:
Presskontakt

Inför vårens utbildningsval uppmanar Arla fler att söka sig till mjölk- och mejeribranschen. Arlabönder och mejerichefer uppger att de hade anställt fler om det var enklare att hitta personal med rätt kompetens. Det framkommer i en ny rapport av Arla som visar att rekryterings- och kompetensbehovet är stort både på mjölkgårdar och mejerier.

"Ett sant vårtecken för många unga är att det är dags att välja utbildning. Vi vill locka fler som är intresserade av djur, natur och god, hälsosam och hållbar mat till vår bransch. Men även de som vill jobba med automatisering, digitalisering, logistik och teknik har stora anledningar att intressera sig för både lantbruket och livsmedelsindustrin i Sverige", säger Kai Gyllström, vd Arla Sverige.

I en opinionsundersökning genomförd av YouGov på uppdrag av Arla, svarade 82 procent av de tillfrågade att det är viktigt att Sverige är självförsörjande på mat. Totalt svarade 88 procent att svenska bönder är viktiga för Sveriges livsmedelsproduktion.

För att belysa läget och möjligheterna i branschen har Arla gjort två undersökningar kring rekryterings- och kompetensbehoven framöver, en bland Arlabönderna och en bland Arlas mejerichefer. De båda undersökningarna visar att mjölk- och mejeri är en framtidsbransch. Det investeras både på gårdarna och mejerierna vilket innebär att det finns behov att rekrytera fler. Det största hindret för att göra det är att det saknas kompetens.

Hälften av alla gårdar skulle anställa om det var lättare att hitta kompetens

Med underlag från drygt 100 gårdar från norr till söder, av varierande storlek och produktionsmetoder, blev det tydligt att de allra flesta har och också planerar att fortsätta investera och utöka sin verksamhet. Hälften av de tillfrågade uppgav att de skulle anställa fler om det var lättare att hitta personal med rätt kompetens. En tredjedel menade att lägre arbetsgivaravgifter och liknande kostnader skulle bidra till att fler kunde anställas.

En majoritet av de som deltog i undersökningen ansåg att närheten till djur och natur är det bästa med att jobba på en gård. Automatiseringar som mjölkrobotar har också gjort arbetet betydligt lättare och mer flexibelt än tidigare. Exempel på yrken som behövs på en mjölkgård är förutom djurskötare också exempelvis mekaniker, arbetsledare, administratörer och kunniga inom IT och ekonomi.

Hundratals jobbmöjligheter på Arlas mejerier

I undersökningen bland Arlas mejerichefer framkommer det att det finns ett stort behov av att rekrytera kompetent arbetskraft till majoriteten av Arlas mejerier under kommande år. I dagsläget finns det nästan 2 200 anställda på Arlas tolv mejerier. Bara under det kommande året beräknas över 100 personer behöva anställas. Det mejericheferna anger som det största hindret för att rekrytera är att det är svårt att hitta rätt kompetens eftersom  det är brist på utbildad arbetskraft inom de yrkesområden som de ser störst rekryteringsbehov inom.  Det gäller bland annat högskoleingenjörer, elektriker och tekniker. Man söker också personer med mikrobiologisk kompetens och personer inom teknisk projektledning.

"Det är tydligt att vi tycker att närproducerat och lokala bönder är viktigt för svensk livsmedelsproduktion. Vi vet också att det finns stora rekryteringsbehov på både mjölkgårdar och mejerier, det är en framtidsbransch att söka sig till", säger Kai Gyllström.

Om undersökningarna

Om opinionsundersökningen : Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12 nov – 9 dec 2021 har sammanlagt 3 525 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 15+ år i Sverige

Om undersökningen bland mjölkgårdar: Undersökningen genomfördes av Arla. Under perioden 12 - 23 jan 2022 har sammanlagt 110 ägare (mjölkbönder) i Sverige genomfört en enkätundersökning via internet.

Om undersökningen bland mejerichefer: Undersökningen genomfördes av Arla. Under perioden 12 - 23 jan 2022 har mejerichefer på elva av Arlas tolv mejerier i Sverige genomfört en enkätundersökning via internet.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76