Arla välkomnar att Svensk Mjölk blir ny delägare i Tillväxtbolaget

Lästid
1 min
Arla välkomnar att Svensk Mjölk blir ny delägare i Tillväxtbolaget
Publicerad
31 mars 2022
Kontakter:
Presskontakt

Svensk Mjölk blir ny delägare i Tillväxtbolaget för Sveriges lantbrukare och kommer bidra till arbetet för tillväxt och ökad konkurrenskraft inom svenskt lantbruk.

Svensk Mjölk, som ägs av Arla med flera mejeriföretag,går in som Tillväxtbolagets femte delägare och finansiär. Syftet är att underlätta för fler lantbruksföretag att göra investeringar för att stärkakonkurrenskraften inom svensk mjölk- och animalieproduktion och växtodling.

"Svenskt lantbruk står inför historiskt stora utmaningar och Tillväxtbolagets verksamhet är viktigare än någonsin. Det finns en stor potential inom svensk mjölkproduktion ochvi ser att de investeringar som görs i till exempel nya stallar, robotar och förnybar energi kan öka lönsamheten, bidra till bättre hållbarhet och utveckla såväl djuromsorgen som arbetsmiljön. Många mjölkproducenter står också inför generations- och ägarskiften som kräver kapital. Här fyller Tillväxtbolagets toppfinansiering och kompetens en mycket viktig funktion", säger Jonas Carlgren, ordförande för Svensk Mjölk och styrelseledamot i Arla.

"Vi är mycket glada över att få med oss Svensk Mjölk som delägare i Tillväxtbolaget, något som kompletterar kunskapsbasen inom vår ägarkrets och hjälper oss att sätta extra fokus på svensk mjölkproduktion", säger Helena Silvander, vd på Tillväxtbolaget.

Fakta

Svensk Mjölk ägs av Arla, Norrmejerier, Falköpings Mejeri, Skånemejerier ek för och Gäsene Mejeri. Det är mejeriföretagens branschorganisation och har som ändamål att driva projekt som stärker konkurrenskraften i svensk mjölkproduktion.

Tillväxtbolagets nya ägarstruktur fastslogs idag den 31 mars, där Svensk Mjölk, LRF och Lantmännen har lika andelar av bolaget och äger tillsammans cirka 70 procent. Övrig andel innehas till lika delar av Växa Sverigeoch HKScan.

Tillväxtbolagetbistår med kapital för tillväxt och bidrar tillatt stärkakonkurrenskrafteninom svenskt lantbruk,genom att erbjuda toppfinansiering för lantbruksföretag som behöver göra större investeringar.Cirka 60 procent av projekten kommer idag från mjölkbranschen och det går mot en ökande trend.

Läs mer i ett pressmeddelande från Tillväxtbolaget: https://www.lantmannen.se/om-lantmannen/press-och-nyheter/pressmeddelanden/2022/svensk-mjolk-gar-in-som-ny-delagare-i-tillvaxtbolaget/

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76