Arla startar storskaligt pilotprojekt för att minska utsläppen från korna med 30 procent

Lästid
4 min
Arla startar storskaligt pilotprojekt för att minska utsläppen från korna med 30 procent
Publicerad
20 april 2022
Kontakter:
Presskontakt

Arla startar tillsammans med Royal DSM en storskalig pilot på gårdar med den metanreducerande fodertillsatsen Bovaer®. Projektet omfattar 10 000 mjölkkor i Sverige, Danmark och Tyskland. Långvarig global forskning och försök på gårdar visar att metanutsläppen från korna kan minska med cirka 30 procent.

Metanutsläpp från djuren är en av mejeriindustrins största klimatutmaningar. Kor är idisslare, vilket innebär att för att smälta sitt foder rapar de kontinuerligt och släpper ut metan i atmosfären. Ungefär 40 procent av de totala utsläppen från mjölkgårdar kommer från kornas matsmältning av foder.

Arlabönderna har åtagit sig att påskynda sin minskning av växthusgasutsläpp under det här decenniet och är redan idag bland de mest klimateffektiva mjölkproducenterna i världen, med ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 1,15 kg per kg mjölk. I linje med Arlas hållbarhetsmål kommer kooperativet att testa användningen av den nya fodertillsatsen Bovaer® för 10 000 mjölkkor på mer än 50 gårdar i Sverige, Danmark och Tyskland. Fodertillsatsen skulle kunna minska metanutsläppen med cirka 30 procent.

”Klimatförändringarna kräver snabba åtgärder. Resultaten från våra inledande försök med Bovaer® på både en forskningsanläggning och en dansk Arlagård är mycket lovande. Tillsammans med DSM får vi nu praktisk erfarenhet på fler gårdar genom att prova fodertillsatsen i ett av deras största pilotprogram hittills, och ett av Arlas största klimatprojekt totalt sett. Det här är ett bra exempel på innovativa vetenskapliga lösningar och åtgärder som vi vidtar för att skapa en hållbar och motståndskraftig framtid för mejeri. Det ska bli spännande att se hur långt detta kommer att ta oss”, säger Hanne Søndergaard,  lantbruks- och hållbarhetschef på Arla.

”Den senaste IPCC-rapporten om klimatförändringarnas effekter visar att det inte finns någon tid att förlora när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Arla arbetar redan hårt med hållbar mejeriproduktion och genom vår vetenskapliga innovation och vårt samarbete kan vi bidra till att uppnå en betydande minskning av utsläppen genom att ändra det foder som djuren äter varje dag och därigenom stödja djurens, människornas och planetens hälsa”, säger Mark van Nieuwland, ansvarig för Bovaer® på DSM.

**Beprövad klimatlösning **  

Bovaer® är ett fodertillskott för kor och andra idisslare. DSM har forskat och utvecklat denna tillsats under tio år och den har testats utförligt i fjorton länder runt om i världen. Bovaer® finns till försäljning i Europa, Brasilien, Chile och Australien. I Europa är detta det första godkända fodertillskottet någonsin som kan minska miljöpåverkan från mjölkkor genom dess inverkan på metanutsläppen och med säkerhet för djur, konsumenter och miljö.

Bovaer® verkar genom att hålla nere enzymet som utlöser metanproduktionen i kons matsmältningssystem. Det börjar verka omedelbart och bryts ner på ett säkert sätt i föreningar som redan finns naturligt i kons mage och det är vetenskapligt bevisat att det inte påverkar mjölkkvaliteten.  Bara en fjärdedels tesked Bovaer® som tillsätts dagligen i varje kos foder kommer att möjliggöra en konsekvent minskning av metanutsläppen med i genomsnitt 30 procent. Denna fodertillsats bidrar därför till en betydande och omedelbar minskning av miljöpåverkan från kött- och mejeriprodukter.

Piloterna på gårdarna i praktiken  

Under sommaren och hösten 2022 arbetar Arla med sina ägare för att få med en varierad grupp gårdar till pilotprogrammet. Under piloten på gårdarna kommer ägarna att få Bovaer® från sina foderleverantörer och blanda detta i fodret till sina mjölkkor. Arla kommer att samla in mjölkprover för analys och jämföra med mjölk från mjölkkor som inte utfodras med fodertillsatsen. Om de preliminära resultaten är som förväntat planerar Arla att fördubbla pilotprojektet till att omfatta 20 000 kor år 2023.

**Om DSM och företagets klimatåtaganden **

Royal DSM är ett globalt, syftesdrivet företag inom hälsa, nutrition och biovetenskap, som tillämpar vetenskap för att förbättra människors, djurs och planetens hälsa. Företaget grundades 1902 och är noterat på Euronext Amsterdam.DSM:s syfte är att skapa bättre liv för alla.DSM:s produkter och lösningar tar itu med några av världens största utmaningar samtidigt som de skapar ekonomiskt, miljömässigt och samhälleligt värde för alla sina intressenter – kunder, anställda, aktieägare och samhället i stort.

Med sina åtaganden inom livsmedelssystem tar DSM itu med flera av de mest akuta samhälls- och miljöutmaningarna som världens livsmedelskonsumtion och -produktion står inför fram till 2030. Ett av dess åtaganden är att möjliggöra en 20-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser i mejeriproduktionen. Sedan slutet av förra året har Bovaer® godkänts för användning i Brasilien och Chile, och i början av 2022 fick företaget också EU-godkännande.

Om Arla och kooperativets klimatåtaganden

Arla är ett internationellt mejeriföretag som ägs av mer än 8 900 bönder från Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla är en av de ledande aktörerna på mejeriarenan med välkända varumärken som Arla®, Lurpak®,  och Castello®. Arla fokuserar på att erbjuda högkvalitativa mejeriprodukter från hållbart jordbruk och är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Kooperativet har åtagit sig att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C och är ett av de första bondeägda mejerikooperativen i världen som har ett mål på 1,5 °C för scope 1 och 2 (63 procents minskning av utsläppen av växthusgaser till 2030) godkänt av Science Based Targets initiative (SBTi) enligt Parisavtalet. Det befintliga målet på 30 procent för scope 3, som bland annat omfattar Arlagårdar, kvarstår eftersom det uppfyller SBTi:s kriterier för ambitiösa mål för värdekedjan enligt befintlig bästa praxis.

Arla är det första europeiska mejerikooperativet som infört klimatberäkningar i sju europeiska länder, vilket skapar en av världens största faktabaser av externt verifierade klimatdata från mjölkproduktion och stöder Arlas ägare i åtagandet att påskynda deras minskning av växthusgasutsläppen under det här decenniet.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76