Arla satsar på vindkraft för att nå 100 procent förnybar el

Lästid
2 min
Arla Danmark förbinder sig att köpa el från ny vindkraftpark för att nå målet om 100 procent förnybar el på mejerierna till 2025.
Publicerad
15 september 2022
Kontakter:
Presskontakt

Arla Danmark har precis tecknat ett 10-årigt kraftköpsavtal med Eurowind Energy, som ska säkerställa att kooperativet når målet om 100 procent förnybar el till 2025. Elen ska komma från elva nybyggda vindkraftsturbiner. Arla Sverige köper sedan förra året 100 procent förnybar el till mejerierna.

Senast 2025 ska Arla köpa 100 procent förnybar el till alla kooperativets mejeri- och produktionsanläggningar i Europa. För att nå detta mål tecknar nu Arla ett 10-årigt kraftköpsavtal i Danmark och förbinder sig att köpa el från vindkraftparken Nørre Økse Sø. Befintliga turbiner kommer att ersättas av elva nybyggda turbiner. Den årliga besparingen för Arla blir 58 000 ton koldioxid.

– Vi jobbar hårt för att minska vårt klimatavtryck så att konsumenterna kan fortsätta njuta av våra mejeriprodukter med gott samvete. Det nya avtalet i Danmark är en viktig milstolpe i vårt klimatarbete och jag är stolt över att det redan nu finns en tydlig plan för hur vi ska nå vårt mål om 100 procent förnybar el, säger Hanne Søndergaard, hållbarhetsdirektör på Arla Foods.

I Sverige köper Arla sedan förra året 100 procent förnybar el till samtliga tolv mejerier i landet. Hälften av mejerierna är dessutom nästintill fossilfria, och de närmaste åren följer resten av anläggningarna efter.

– Vi är stolta över att vi kommit så långt i Sverige och att vi fortsätter att ligga i framkant. En av fördelarna med att Arla numera är ett globalt mejerikooperativ är att vi både kan lära av andra länder och bidra till att minska klimatavtrycket i andra delar av världen, säger Victoria Olsson, hållbarhetschef Arla Sverige.

Science Based Targets-initiativet (SBTi) godkände i december 2021 Arlas nya 2030-mål och bedömer att planerna överensstämmer med de minskningar som krävs i scope 1 och 2 för att hålla uppvärmningen till 1,5 grader, det mest ambitiösa målet i Parisavtalet. El från förnybara energikällor är en del av Arlas totala klimatmål att minska koldioxidutsläppen från produktionen med 63 procent till 2030. Sammantaget har Arla redan minskat sina koldioxidutsläpp från produktionen med 25 procent sedan 2015.

Fakta om vindkraftsparken

  • Arla har ingått ett 10-årigt avtal med Eurowind Energy om att köpa elen från vindkraftparken Nørre Økse Sø nära staden Brovst i Jammerbugt kommun.
  • Avtalet är Eurowind Energys första osubventionerade vindkraftpark.
  • Vindkraftparken förväntas tas i drift från november 2024 och avtalet med Arla träder i kraft senast den 1 januari 2025.
  • Vindkraftparken förväntas leverera en produktion på 137 gigawattimmar om året. Den årliga besparingen för Arla blir 58 000 ton koldioxid.

Arlas tre scope för utsläpp baserat på GHG-protokollets definition:

  • Scope 1 -utsläppen är direkta utsläpp från aktiviteter under Arlas kontroll. De omfattar transporter med Arlas fordon och utsläpp från Arlas produktionsanläggningar.
  • Scope 2 -utsläpp är indirekta utsläpp från energi som Arla köper, exempelvis el, ånga, värme eller kyla.
  • Scope 3 -utsläpp kommer från de indirekta utsläppen från inköpta varor och tjänster (t.ex. mjölkråvara från Arlabönder och förpackningsmaterial), utvinning och produktion av bränslen, externa transporter och behandling av det matsvinn som lämnat Arlas anläggningar.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76