Arla öronmärker 5 miljarder kronor om året för klimatåtgärder

Lästid
3 min
Den första hållbarhetsersättningen betalas ut som en del av det månatliga mjölkpriset i augusti 2023, baserat på mjölken som levererats i juli. Foto: Arla
Publicerad
07 oktober 2022
Kontakter:
Presskontakt

Arla inför en ny hållbarhetsersättning för att finansiera och motivera åtgärder som bidrar till att minska mjölkgårdarnas klimatutsläpp med 30 procent till 2030. Totalt öronmärks upp till ungefär 5 miljarder kronor om året (500 miljoner euro).

De senaste två åren har Arlabönderna genomfört omfattande årliga klimatberäkningar på 8 000 gårdar i sju europeiska länder. Nu tar det internationella mejerikooperativet ytterligare ett steg för att minska sina klimatutsläpp. Från och med nästa år kommer priset som den enskilda Arlabonden får betalt för sin mjölk att påverkas av vilka hållbarhetsåtgärder som görs på gården.

En poängbaserad modell

Baserat på data från klimatberäkningarna inför kooperativet en poängbaserad modell för hållbarhetsersättning. Syftet är att belöna nuvarande och framtida hållbarhetsåtgärder inom 19 områden, som bland annat minskar utsläppen av växthusgaser på gårdarna. För att motivera och finansiera hållbarhetsomställningen öronmärker Arlas styrelse årligen upp till 4 eurocent per kilo mjölk, varav 1 eurocent utbetalas till alla Arlabönder som genomfört sin klimatberäkning. Under det första helåret förväntas minst 270 miljoner euro fördelas genom det månatliga mjölkpriset.

– Vår modell för hållbarhetsersättning är en milstolpe i Arlas omställning mot en ännu mer hållbar mejeriproduktion. Framöver kommer priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk inte bara att bero på fett, protein och kvalitet utan också på gårdarnas hållbarhetsåtgärder, säger Arlas ordförande Jan Toft Nørgaard.

Baserat på Arlas nuvarande mjölkvolym uppgår de 4 eurocenten per kilo mjölk till drygt 5 miljarder kronor årligen (500 miljoner euro). Dessa pengar har Arlas styrelse beslutat att ta från det totala mjölkpriset och omfördela baserat på Arlaböndernas individuella poäng i modellen för hållbarhetsersättning. Med nuvarande mjölkpris motsvarar det cirka 7 procent av mjölkpriset.

– Hållbarhetsersättningen blir ett effektivt verktyg för att ytterligare sänka våra utsläpp. Arlabönderna är redan nu bland de mest klimateffektiva mjölkbönderna i världen, men vi måste göra ännu mer för att fortsätta ligga i framkant. Med detta steg stärker vi vår position på marknaden. Vi vill att kunder och konsumenter ska förstå att hållbarhetsarbetet på gårdarna medför kostnader, och att en del av de pengar man betalar för våra produkter går till de bönder som vidtar flest åtgärder, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Stöd över hela Arla

Arlas styrelse har varit med och utvecklat modellen för att säkerställa att den får maximal effekt och är rättvis för Arlaböndernas olika typer av gårdar. Sedan augusti har ett utkast av modellen diskuterats flitigt bland alla kooperativets ägare.

– Alla idéer och synpunkter har tagits med i arbetet och mycket återspeglas i den modell vi presenterar i dag. Jag är stolt över att ägare i hela vårt kooperativ står bakom att det är dags att stödja hållbarhetsförbättringar ekonomiskt, trots inflation och brist på arbetskraft och produktionsvaror, säger Jan Toft Nørgaard.

Arlabönderna väljer själva om de vill arbeta med omställningen på sin gård för att få del av ersättningen. Men 95 procent av bönderna, som står för 99 procent av mjölkvolymen, har redan registrerat sin data i klimatberäkningen för 2022 och deras poäng kommer därför automatiskt att beräknas och belönas i modellen för hållbarhetsersättning.

Den första hållbarhetsersättningen betalas ut som en del av det månatliga mjölkpriset i augusti 2023, baserat på mjölken som levererats i juli. Ersättningen beräknas på tillgängliga data från klimatberäkningarna 2022 och ytterligare dokumentation som laddas upp, exempelvis avtal för förnybar el.

Fakta om Arlas nya modell för hållbarhetsersättning

Modellen ersätter både nuvarande och framtida åtgärder och innehåller områden som är relevanta för kooperativets olika typer av gårdar. Arlabönderna ersätts för tidigare åtgärder eftersom de har bidragit till att sänka kooperativets klimatutsläpp genom åren och det är viktigt att detta arbete fortsätter.

Modellen är poängbaserad och åtgärder inom 19 olika områden belönas med poäng. 80 poäng kommer att finnas från starten 2023. Ytterligare 20 poäng förväntas byggas in i modellen i takt med att hållbarhetsagendan, forskning, teknik och mätningar förbättras, vilket ger 100 poäng totalt.

Varje poäng som den enskilda Arlabonden uppnår tack vare sina hållbarhetsåtgärder ger 0,03 eurocent per kilo mjölk. De områden som har störst potential att minska klimatutsläppen ger flest poäng.

De områden som Arlabönderna kan få poäng för inkluderar:

  • Big5 – de fem nyckelområdena fodereffektivitet, gödselanvändning, markanvändning, proteineffektivitet och hållbara djur
  • Gödselhantering
  • Användning av hållbart foder
  • Användning av förnybar el (produktion på gården eller inköp av certifikat)
  • Biologisk mångfald och kolinlagringsåtgärder
  • Utbildningar för att öka kunskapen om hållbarhet

Arlas Scope 3-mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent per ton standardiserad mjölkråvara och vassle till 2030, jämfört med basåret 2015.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76