Arla blir delägare i Agronod

Lästid
2 min
Genom att gå in som ny ägare hos Agronod hoppas Arla underlätta mjölkböndernas vardag och bidra till konkret nytta på gårdarna. Foto: Agronod
Publicerad
28 november 2022
Kontakter:
Presskontakt

Agronod utvecklar en ny nationell dataplattform som på lantbrukarnas villkor möjliggör storskalig datadelning och utveckling av nya digitala lösningar. Bolaget är ett samägt initiativ mellan Lantmännen, Växa, Hushållningssällskapet och LRF. Nu kliver Arla Sverige och HKScan Sverige in som ägare.

I våras konkretiserade Agronod möjligheterna med samlad, strukturerad och delad data genom en pilotversion av ett nytt verktyg för automatisk klimatberäkning på gårdsnivå, Agrosfär. I september kom beskedet att Jordbruksverket beviljar finansiering i ett första steg på 50 miljoner kronor till Agronod för att utveckla en nationell dataplattform för delning av jordbruksdata. Agronod räknar dessutom med att få ytterligare 70 miljoner kronor från Jordbruksverket under 2024. Nu sker nästa viktiga steg i utvecklingen: Agronod får förstärkning i ägarstrukturen i form av HKScan Sverige och Arla Sverige.

– Vi är väldigt glada över att kliva in som ägare i Agronod. Genom att automatisera inhämtningen av mycket av den data som lantbrukare rapporterar i dag kan vi förhoppningsvis göra vardagen enklare för svenska Arlabönder, säger Kai Gyllström, vd för Arla Sverige.

Syftet med plattformen är att underlätta och bland annat göra datainsamlingen till klimatberäkningarna enklare.

– Dataplattformen som vi utvecklar väcker stort intresse hos branschföretag, organisationer, myndigheter och lantbrukare. Att skapa konkret värde och nytta på gårdsnivå är centralt i det vi gör. Därför är det mycket positivt att Agronod nu kan bredda ägarbasen ytterligare och samla en väldigt stor del av svensk lantbruksnäring. Ägarkonstellationen står tydligt bakom vårt viktiga arbete med att möjliggöra ökad lönsamhet och hållbarhet för svenska lantbrukare genom datadelning, säger Emilia Liljeström, vd hos Agronod.

Stark förankring i svenskt lantbruk

– Ambitionen och målsättningen är hög med den datainfrastruktur som Agronod utvecklar. Branschen behöver samlas och agera för att möjliggöra ett starkare och mer lönsamt svenskt lantbruk och svensk livsmedelsindustri. För att klara det behövs affärsutveckling baserad på strukturerad, kvalitetssäkrad och lättillgänglig data. Agronods datainfrastruktur kommer omfatta all lantbruksdata och användas till en mängd innovationer och applikationer inom områden som hållbarhet, effektivitet och nya affärsmodeller. Därför är jag glad över att kunna välkomna Arla Sverige och HKScan Sverige som nya ägare. Tillsammans med de befintliga ägarbolagen Lantmännen, LRF, Hushållningssällskapet och Växa representerar ägarna en mycket bred konstellation av Sveriges lantbrukare – som utgör basen för svensk livsmedelsproduktion, säger Per Arfvidsson, styrelseordförande i Agronod.

Utvecklingen pågår och det första steget av projektet beräknas vara klart i slutet av 2023.

Fakta om Agronod

Agronod utvecklar en ny teknisk plattform för delning av svensk lantbruksdata. Målet är att accelerera utvecklingstakten i livsmedelssektorn, skapa samarbeten och möjliggöra innovationer som genererar lönsamma, innovativa och hållbara lantbruksföretag. Agronod är ett samägt bolag mellan Lantmännen, Hushållningssällskapet, LRF, Växa, Arla Sverige och HKScan Sverige. ”Tillsammans frigör vi kraften i lantbruksdata – för ett växande hållbart lantbruk.”

Läs mer på Agronod.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76