Arla bland de tio mest hållbara varumärkena

Lästid
1 min
Arla bland de tio mest hållbara varumärkena
Publicerad
17 mars 2022
Kontakter:
Presskontakt

Resultaten från Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet, visar att svenska konsumenter rankar Arla bland de tio mest hållbara varumärkena i Sverige. Inom livsmedelskategorin utnämns Arla till det tredje mest hållbara varumärket.

I dag släpptes Sustainable Brand Index årliga varumärkesstudie där 24 300 svenska konsumenter har fått ranka olika varumärken ur ett hållbarhetsperspektiv. Resultaten från studien visar att Arla har klättrat sju placeringar i år till en tionde plats av totalt 409 varumärken. Bland livsmedelsvarumärken anser konsumenterna att Arla är det tredje mest hållbara varumärket.

”Vi är stolta över att konsumenter rankar oss som trea i kategorin livsmedel och på tionde plats totalt. Att vi har klättrat flera placeringar jämfört med förra året visar att vi når ut bättre med allt vi på Arla gör inom hållbarhet, från ko till konsument”, säger Victoria Olsson, hållbarhetschef, Arla Sverige.

**Kort om Arlas hållbarhetsarbete: **

  • Arlabönder är bland de mest klimateffektiva mjölkbönderna i världen. De senaste två åren har de genomfört omfattande klimatberäkningar på sina gårdar och resultaten ligger till grund för vidare arbete med utsläppsreducerande åtgärder.
  • Från och med årsskiftet har Arlas ekologiska gårdar börjat kartlägga biologisk mångfald och jordhälsa.
  • Arlas mejerier köper 100% förnybar el, och arbetar kontinuerligt för att fasa ut fossil energi på mejerierna.
  • Arlas egna tunga transporter är 100% fossilfria sedan 2018.
  • Förpackningarna förbättras kontinuerligt, genom att minska mängden plast, öka andelen förnybart material samt öka återvinningsbarheten. Målet är att uppnå 100% återvinningsbara förpackningar till 2025.
  • Under 2021 har Arla tillsammans med kunder genom initiativet Arla Deals räddat 873 ton mat i Sverige.
  • Arlas klimatmål är godkända av The Science Based Target initiative och ligger i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

**Om Sustainable Brand Index
** Sustainable Brand Index är Europas största varumärkesstudie om hållbarhet och har genomförts årligen sedan 2011. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen om det. 2022 har totalt cirka 70 000 respondenter intervjuats i Norden, Baltikum och Nederländerna, varav 24 300 i Sverige. Målgruppen för studierna är allmänheten 16-75 år i respektive land. Urvalet är representativt för respektive lands befolkningssammansättning. Intervjuerna genomfördes mellan november 2021-februari 2022.

Länkar

Ladda ner den officiella rapporten här

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76