Arla är Sveriges grönaste matproducent

Lästid
1 min
Arla är Sveriges grönaste matproducent
Publicerad
17 februari 2022
Kontakter:
Presskontakt

Arla utses till Sveriges grönaste varumärke 2022 i kategorin “Matproducent” av svenska konsumenter. Detta enligt konsultföretaget Differ som genomfört sin årliga undersökning.

När konsultföretaget Differ genomförde sin årliga undersökning bland svenska konsumenter utsågs Arla till Sveriges Grönaste Varumärke 2022 i kategorin “Matproducent”. Arla ser utmärkelsen som ett kvitto på att konsumenter ser och uppskattar det hållbarhetsarbete som ligger bakom de goda och näringsrika mejeriprodukter som dagligen förtärs i svenska hem, skolor, restauranger och på äldreboenden.

”Vi är otroligt stolta över att få den här utmärkelsen. Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela vår värdekedja från jord till bord. Att Arla röstas fram som Sveriges grönaste varumärke i kategorin matproducent visar att vi når konsumenterna med våra framsteg”, säger Victoria Olsson, hållbarhetschef, Arla Sverige.

Kort fakta om Arlas hållbarhetsarbete:

  • Arlabönder är bland de mest klimateffektiva mjölkbönderna i världen. De senaste två åren har de genomfört omfattande klimatberäkningar på sina gårdar och resultaten ligger till grund för vidare arbete med utsläppsreducerande åtgärder.
  • Arla är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.
  • Från och med årsskiftet har Arlas ekologiska gårdar börjat kartlägga biologisk mångfald och jordhälsa.
  • Arlas mejerier köper 100% förnybar el, och arbetar kontinuerligt för att fasa ut fossil energi på mejerierna.
  • Arlas egna tunga transporterna är 100% fossilfria sedan 2018.
  • Förpackningarna förbättras kontinuerligt, genom att minska mängden plast, öka andelen förnybart material samt öka återvinningsbarheten. Målet är att uppnå 100% återvinningsbara förpackningar till 2025.
  • Under 2021 har Arla tillsammans med kunder genom initiativet Arla Deals räddat 873 ton mat i Sverige.

Arla har nyligen skärpt klimatmålen för att ligga i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Det innebär att utsläppen från den egna verksamheten och inköpt el och värme ska minska med 63 procent till 2030 jämfört med 2015. De indirekta utsläppen som framför allt kommer från biogena utsläpp på gårdarna ska minskas med 30 procent per kilo mjölk. Målen och åtgärdsplanen är vetenskapligt baserade och har fått godkännande av The Science Based Targets initiative.

Om undersökningen

Sveriges Grönaste Varumärke är en undersökning som genomförs av konsultföretaget Differ. Undersökningen har besvarats av över 1 000 respondenter i åldrarna 15-74 år och mäter attityder och trender för hur konsumenter ser på hållbarhet. Undersökningen startade 2008 och genomförs idag på svenska företag i 13 olika branscher. Årets resultat är det mest omfattande i undersökningens historia. Nytt för i år är att Differ analyserat specifika branscher och företag utifrån deras nuvarande och framtida klimatpåverkan.

Länkar

Mer om Arlas hållbarhetsarbete

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76