Stort intresse för Arlas första gröna obligationer

Lästid
1 min
Stort intresse för Arlas första gröna obligationer
Publicerad
11 maj 2021
Kontakter:
Presskontakt

Arla har emitterat gröna obligationer till ett värde av 1,5 miljarder kronor för att bidra till finansieringen av en mer hållbar livsmedelsproduktion.

Arla har satt upp ett ambitiöst forskningsbaserat klimatmål att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent till år 2030 och arbeta för att nå netto noll klimatavtryck senast 2050 i den internationella verksamheten och 2045 i den svenska verksamheten. För att nå dit har Arla en hållbarhetsstrategi som sträcker sig över hela värdekedjan, från gård till konsument. Samtidigt som klimatutsläppen ska minimeras, ska de positiva värdena i form av kolinlagring och biologisk mångfald maximeras.

Nu kan investerare stödja omställningen genom att köpa gröna obligationer som Arla emitterat. Intäkterna på 1,5 miljarder kronor från Arlas gröna obligationer kommer att avsättas till gröna investeringar inom kooperativet.

–   Gröna obligationer stödjer kooperativets hållbarhetsarbete och är ytterligare ett steg mot en framtid med netto noll klimatavtryck. Som ett av världens största mejeriföretag är vi skyldiga konsumenter och klimat att ta ansvar. Vi arbetar hårt för att minska utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan, från jord till bord. Beslutet att emittera gröna obligationer är en integrerad del av vår finansieringsstrategi, säger Arlas koncernekonomidirektör Torben Dahl Nyholm.

Arlas gröna obligationer emitterades på den svenska obligationsmarknaden i svenska kronor den 7 maj 2021 med en ränta på 0,68%. Obligationen blev snabbt övertecknad och orderboken uppgick till 4 miljarder innan den avslutades på 1,5 miljarder. Bland investerarna finns kapitalförvaltare, pensionsfonder, försäkringsfonder och banker från Sverige och övriga nordiska länder.

–   Sverige har en stor marknad för gröna obligationer, vilket i kombination med att Arla är ett välkänt varumärke i Sverige gör det till ett bra val, förklarar Torben Dahl Nyholm.

Intäkterna från emissionen kommer att användas i enlighet med Arlas ramverk för hållbar finansiering. Ramverket stöds av ett oberoende utlåtande från Sustainalytics som har granskat ramverket utifrån internationellt antagna riktlinjer för hållbara investeringar. I ramverket fastställs konkreta exempel på åtgärder som kommer att finansieras. Några av områdena är biogassatsningar, vattenrening och recirkulation, energioptimering på Arlas 60 produktionsanläggningar och genomförandet av gårdsbaserade klimatberäkningar för att identifiera och bidra till utsläppsreducerande åtgärder i jordbruket.

Nordea har varit strukturell rådgivare för hållbarhetsramverket och Nordea och SEB har varit ledande banker för transaktionen.

Länkar

Arlas ramverk för hållbar finansiering
Oberoende utlåtande från Sustainalytics

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76