Pressinbjudan: Arla och BroGas inviger bioenergianläggning på Gotland

Lästid
1 min
Publicerad
14 juni 2021
Kontakter:
Presskontakt

På fredag den 18 juni sker invigning av en energianläggning som drivs på restprodukter från det gotländska skogsbruket. Investering är den största åtgärden inom klimatklivet på Gotland. Den ses som en viktig del i arbetet mot Gotlands vision som helt självförsör-jande på grön energi.

Många Arlagårdar levererar gödsel till Brogas biogasanläggning i Visby och får på det sättet biogödsel till åkrarna. Genom den nya anläggningen kommer nu biogas att kunna frigöras och användas i kollektivtrafiken och för andra fordon på Gotland. Den nya energianläggningen gör mejeriet i Visby till Arlas första helt fossilfria mejeri för mjölkpulverproduktion.

Vid invigningen som sker både digitalt och på mejeriet i Visby kommer Landsbygdsminister Jennie Nilsson, Landshövding Anders Flanking, Arla Sveriges vd Kai Gyllström, mejerichefen Magnus Dahlbom, vd BroGas Magnus Ahlsten.

Plats:                         Arla Visby mejeri, Lundbygatan 1, samt digitalt via länk.

Datum:                       Fredag den 18 juni 2021

Tid:                            Invigningen börjar 11:30

Föranmälning till invigningen krävs och vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring smittspridning. För media som inte närvarar på plats i Visby delar vi en länk.

Föranmälan och frågor sker till Erik.Bratthall@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76