Inbjudan till rapportlansering - Framtidens Jordbruk: Mjölk & Nötkött

Lästid
1 min
Inbjudan till rapportlansering - Framtidens Jordbruk: Mjölk & Nötkött
Publicerad
14 oktober 2021
Kontakter:
Presskontakt

Den 18 oktober arrangeras ett digitalt seminarium i samband med lanseringen av rapporten “Framtidens Jordbruk: Mjölk & Nötkött”. I en paneldiskussion kommer aktörer från svensk mjölk- och nötproduktion att berätta om det gemensamma arbetet för en mer hållbar produktion till 2050.

Svensk mjölk- och nötköttsproduktion är en av världens mest hållbara. Men utmaningar kvarstår. För att möta framtiden har branschen nu tillsammans kartlagt möjligheter och potentialer för en än mer hållbar produktion fram till 2050.

Rapporten “Framtidens Jordbruk: Mjölk & Nötkött” presenteras den 18 oktober vid ett digitalt seminarium.

Rapporten är framtagen av aktörer genom hela värdekedjan för svensk mjölk- och köttproduktion; ett samarbete som är avgörande för att minska klimatpåverkan från mjölk- och nötköttsproduktionen i Sverige och samtidigt öka produktiviteten och gynna den biologiska mångfalden. I projektets externa referensgrupp ingår Johan Kuylenstierna vid Stockholms Universitet och ordförande i Klimatpolitiska rådet, Margareta Emanuelson vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Jenny Jewert från WWF samt Ulf Sonesson vid forskningsinstitutet RISE.

Datum: 18 oktober 2021

Tid: 10:00 - 11:15

Anmälan via följande länk: Framtidens Jordbruk – Mjölk & Nötkött

Media kan även kontakta

Noah Sallmander, presschef Lantmännen
Tel: 076-6973727, noah.sallmander@lantmannen.com

eller

Erik Bratthall, presschef Arla Sverige, Tel: 070-89 44 342, erik.bratthall@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76