FUTURE26: Arla lanserar ny strategi i en avgörande tid för mejeribranschen

Lästid
3 min
Arla lanserar ny femårsstrategi - FUTURE26
Publicerad
03 november 2021
Kontakter:
Presskontakt

Idag presenterar Arla sin nya femårsstrategi. Under denna period är Arla beredd att öka sina investeringar i hållbarhet, digitalisering, ny produktionsteknik och produktutveckling med mer än 40 procent till totalt minst 4 miljarder euro, samtidigt som man ökar utbetalningen av resultatet (efterlikviden) till Arlas ägare mjölkbönderna med minst 1 miljard euro för att stötta deras hållbarhetsresa.

Efterfrågan på mejeriprodukter ökar globalt. Samtidigt har konsumenterna blivit mer medvetna och förväntar sig att maten de äter är hälsosam och prisvärd samt producerad på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Under de kommande fem åren förväntas mejerimarknaden växa med 2 procent per år*. I Mellanöstern, Afrika samt Asien och Stillahavsområdet driver den växande befolkningen en allt större efterfrågan på mejeriprodukter. I Europa har mejeriprodukter varit ett viktigt inslag på matbordet i många år, och här letar konsumenter nu efter produkter som möter deras behov för bekvämlighet och hållbar produktion samt hälsa och välbefinnande.

Med den här globala trenden och genom att bygga vidare på den framgångsrika strategin Good Growth 2020, som gett Arla en marknadsledande ställning och stärkt positioner inom både mejerikategorier och som globalt varumärke, är Arla beredd att under de kommande fem åren öka sina investeringar i hållbarhet, produktinnovationer, kapacitetsförstärkning och digitalisering med mer än 40 procent till minst 4 miljarder euro samtidigt som man levererar ett av marknadens mest konkurrenskraftiga mjölkpris till mjölkbönderna som äger Arla. Arla har därför beslutat om en ny konsolideringspolicy med högre efterlikvid på minst 1 miljard euro under nästa strategiperiod till ägarna för att stötta deras hållbarhetsresa. Framåt kommer efterlikviden vara 1,5 eurocent per kilo mjölk, jämfört med nuvarande 1 eurocent per kilo mjölk, under förutsättning att Arla når ett årligt nettoresultat på minst 2,8 procent av omsättningen. Efterlikviden ska dessutom betalas ut i två omgångar per år, i mars och september, istället för en gång.

”Med hjälp av strategin Good Growth 2020 skapade vi rätt sätt att utöka vårt varumärke, leverera effektivitet och investera i hållbarhet i hela värdekedjan, samtidigt som vi erbjuder ett konkurrenskraftigt mjölkpris till våra ägare. Vår nya strategi FUTURE26 bygger vidare på denna plattform och kommer att ta vårt kooperativ till nästa nivå. Den kommer att öka vårt globala affärsansvar för att möta de snabbt förändrade matvanorna hos våra konsumenter och deras ökande efterfrågan efter hållbart producerade mejeriprodukter. Dessutom kommer den att förbättra vår avkastning till ägarna”, berättar Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Ledande inom hållbar mejeriproduktion

Under de kommande fem åren kommer Arla att fortsätta leda marknaden inom datadriven, hållbar mejeriproduktion i hela värdekedjan och minska företagets klimatutsläpp ännu mer för att ligga i linje med Parisavtalets mål på 1,5 grader.

Under de senaste årtiondena har Arlas ägare arbetat för ett ännu mer hållbart jordbruk. De är idag bland de mest klimateffektiva mjölkbönderna i världen och har ett utsläpp på i snitt 1,15 kg koldioxid per kilo mjölk.

Arlas ägare har åtagit sig att på gårdsnivå minska sina utsläpp av växthusgaser för att nå det vetenskapsbaserade målet på 30 procent till 2030. I mejeriverksamheten har Arla skärpt sitt åtagande till 63 procent minskning av utsläpp av växthusgaser till 2030. Målet ska nås genom att skynda på omställningen till grön el, fossilfria transporter, göra alla förpackningar återvinningsbara samt ersätta mer plast med fiberbaserade alternativ.

Värdeskapande genom FUTURE26

Med strategin Good Growth 2020 har Arla stärkt sin position som marknadsledande i norra Europa, Storbritannien och Mellanöstern, och de globala varumärkena Arla®, Lurpak®, Puck®, Castello® och Starbucks® är välkända och betrodda. Under de kommande fem åren kommer Arla att använda sina konkurrensfördelar och öka inom egna varumärken med 3–4 procent varje år genom att investera i kategoriinnovation och utveckling, nya produktionstekniker och utöka produktionskedjan.

Arla kommer dessutom att investera i sin globala verksamhet för högförädlade mjölk- och vassleingredienser, Arla Foods Ingredients (AFI), för att bli ledande inom innovation och samarbete för att utveckla nya lösningar för sina partners. Det nyöppnade innovationscentret i Danmark kommer att utgöra centrum för framtida möjligheter och innovation inom AFI.

Möjligheter för ökad tillväxt

Arla har framgångsrikt byggt ut sin export till marknader som Kina, Västafrika, Sydostasien och övriga världen där efterfrågan på prisvärda mejeriprodukter överstiger den lokala produktionen och tillgången. Med hjälp av strategin FUTURE26 kommer Arla både att stärka och utöka sin närvaro på dessa marknader med mejeriprodukter som smör och ost, ekologiska produkter och prisvärda näringsrika mejeriprodukter för barn.

På grund av urbanisering och högre medelinkomster har konsumenters matvanor förändrats. Arla kommer därför att öka sin e-handelskapacitet så att den möter konsumenternas behov och investera i innovationer och tekniker inom Foodservice, för kategorier som mozzarella.

”Funding our Future”

Genom att bygga vidare på förändringsprogrammet Calcium behåller Arla fokus på att optimera sitt arbetssätt genom det som kallas för ”Fund our Future”, med ambitionen att göra kostandesbesparingar på 500 miljoner euro före inflation under kommande strategiperiod. Arla kommer att investera i omfattande lösningar för effektivitet och för att förbättra produktiviteten genom ökad automatisering, digitala verktyg och genom att bredda medarbetarnas kunskap samt minska matsvinn och energianvändning.

”Vi befinner oss i ett avgörande ögonblick för mejeribranschen och för våra ägare mjölkbönderna. Klimatförändringar och undernäring är de största utmaningarna som våra globala matsystem står inför. Vi måste agera nu, och mejeri är en del av lösningen. Om det någonsin varit tillfälle att kliva fram och skapa framtidens mejeri så är det nu. Under de kommande fem åren måste vi samarbeta med våra ägare, kunder och partners för att driva på vår omställning till en stark och hållbar mejerivärdekedja för framtiden”, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

**
FUTURE26 FAKTA:**

Hållbarhetsmål  
Scope 1-2: -63 % till 2030  
Scope 3: 30 % till 2030    
Ingen jungfrulig plast i förpackningarna till 2030 
Netto noll klimatavtryck 2050 (2045 i Sverige)

**Investering: **  
Minst 4 miljarder euro

**Resultatandel: **  
2,8–3,2 %

Varumärkestillväxt (SBVDRG):  
Varumärkesdriven tillväxt 3–4% CAGR 
Arla Europa 1-2% 
Arla International 5-7% 
Arla Foods Ingredients (AFI) 4-6%

**Peer Group Index: **  
103–107

Skuldsättningsgrad:  
2,8–3,4

Konsolidering:

  • En garanterad efterlikvid på 1,5 eurocent/kg mjölk under förutsättning att helårets nettovinst är minst 2,8 procent av omsättningen motsvarande minst 1 miljard euro under kommande strategiperiod.
  • Efterlikviden betalas ut i två omgångar per år, i mars och i september. Storleken på utbetalningen i september kommer att beslutas av styrelsen baserat på det finansiella halvårsresultatet och förväntningarna för helåret.
  • Konsolideringen sänks från 1,5 eurocent/kg mjölk till 1,0 eurocent/kg mjölk.

*Källa: Euromonitor, Diary including Baby Foods (2021), RSP: Rabobank

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76