Efter regeringens biogasbesked: Arla och Gasum utökar samarbetet

Lästid
2 min
Efter regeringens biogasbesked: Arla och Gasum utökar samarbetet
Publicerad
21 september 2021
Kontakter:
Presskontakt

Efter regeringens besked om att långsiktigt stödja biogasproduktionen i Sverige utökar nu Arla och Gasum sitt samarbete som ska säkerställa tillgången till biogas och biogödsel. Målsättningen är att kraftigt öka möjligheten för Arlabönder att leverera gödsel som Gasum ska använda för produktion av biogas och biogödsel. Det gör att tillgången till biogas för tunga transporter kommer förbättras.

Arla påbörjade 2019 en biogasrevolution. Idag rullar 10 biogaslastbilar och tre nya på gång under 2021. Sammanlagt kommer de köra ca 250 000 mil per år. En körsträcka som hade krävt 1 000 000 liter diesel vilket motsvarar 7000 badkar.

För att fortsätta biogasrevolutionen är det nödvändigt att tillgången på biogas ökar. Biogasproduktion från kogödsel är också en viktig del av Arlas hållbarhetsagenda på mjölkgårdarna eftersom det minskar utsläpp och näringsförluster på gårdsnivå. Det finns redan idag drygt 80 mjölkgårdar som investerat i egen produktion, eller levererar gödsel till olika former biogasanläggningar. För att öka möjligheterna för bönderna inleder nu Arla även ett samarbete med Gasum. Arla har i tidigare beräkningar kommit fram till att potentialen av produktionen av biogas från gödsel från alla Arlas gårdar i Sverige motsvarar totalt ungefär 54 miljoner liter diesel.

"Genom samarbetet hoppas Arla på att fler mjölkgårdar får möjlighet att på ett effektivt och lönsamt sätt bidra med gödsel till biogasproduktion samtidigt som tillgången till flytande biogasbränsle för Arlas transporter ökar" säger Malin Leander, logistikdirektör Arla Sverige

Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och energimarknaden. De arbetar för en renare framtid genom effektiva gas- och energilösningar, exempelvis genom investeringar i infrastruktur med tankstationer för flytande biogas för tunga transporter och produktion av biogas och biogasanläggningar. En av Gasums planerade stora satsningar inom produktion av flytande biogas är i Götene, där gödsel är tänkt som den primära råvaran. Anläggningen har fått stöd via Klimatklivet, ett statligt investeringsstöd som regeringen också idag gav besked om att utöka.

"Gasum ser samarbetet med Arla som en avgörande del i att realisera den potential som biogasen har i Sverige. För att lyckas med den gröna omställningen av hela samhället är det avgörande att vi utnyttjar alla de bästa resurserna vi har. Biogas är en av de allra bästa förnybara energiformerna eftersom den är skolboksexemplet på cirkularitet. Genom att utnyttja restprodukter som gödsel så uppnår vi inte bara stora förbättringar för klimatet utan vi löser även utmaningar med avfall, och bidrar till en minskad övergödning. De tydliga signaler som regeringen nu ger, är mycket positiva för branschen, klimatet och Gasum ytterligare planerade investeringar de kommande åren för att öka tillgängligheten på biogas" säger Johan Grön, Vice President, Biogas Gasum

"Det biogasproduktionsstöd som regeringen nu föreslår i budgeten är en förutsättning för expansionen av biogas i Sverige. När det nu kommer på plats är det viktigt att industrin, jordbruket och transportsektorn möter upp och investerar i biogasen. Som bondekooperativ med 2300 medlemmar i Sverige, Sveriges största livsmedelsföretag och en av Sveriges största transportköpare ser vi fram emot att vara en motor i det arbetet" avslutar Malin Leander.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76