Arlas och BroGas nya bioenergianläggning i Visby hjälper Gotland att bli självförsörjande på grön energi

Lästid
1 min
Invigning av Arlas och BroGas nya bioenergianläggning i Visby.
Publicerad
18 juni 2021
Kontakter:
Presskontakt

Idag invigs den nya flispannan som ger energi till mjölkpulverproduktionen vid Arlas anläggning i Visby. Med denna nya bioenergianläggning blir Visby Arlas första helt fossilfria mjölkpulveranläggning.

Fram till idag så har mjölkpulveranläggningen till största del drivits av biogas. Det krävs hög värme och därmed mycket energi. Biogas som produceras av BroGas på Gotland från kogödsel och avfall.

”Produktion av biogas från kogödsel sänker klimatavtrycket från gårdarna. Många Arlagårdar på Gotland levererar gödsel till biogasproduktion. Tillbaka får de ett luktfritt biogödsel till åkrarna. Biogas kan driva mjölktankbilar, andra lastbilar, bussar och bilar. Vi binder helt enkelt ihop det cirkulära kretsloppet”, säger Victoria Olsson hållbarhetschef på Arla Sverige.

Genom den nya bioenergianläggningen i Visby kommer cirka 16 GWh biogas per år, motsvarande 1,6 miljoner liter bensin, att frigöras. Biogas som tidigare använts för att producera mjölkpulver kan nu istället kan användas på Gotland och ställa om den tunga trafiken till fossilfritt.

”Arlas samarbete med BroGas sträcker sig 10 år tillbaka i tiden och har varit helt centralt för den starka utvecklingen för biogas på Gotland. När vi nu byter till en annan fossilfri energiproduktion och gör anläggningen 100% fossilfri så blir vi även en del av Gotlands vision av att bli 100% självförsörjande på grön energi”, säger Magnus Dahlblom chef på Arla Visby.

Investeringen har kommit till tack vare investeringsstöd från Klimatklivet som är ett nationellt investeringsbidrag till lokala projekt som minskar utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

”Det här är ett så fantastiskt exempel på vad det betyder med ett växelspel mellan att vara en stor internationell aktör och att ha en stark lokal samhällsförankring. Hade det inte varit för de lokala entreprenörerna, de höga hållbarhetsambitionerna och investeringsstödet genom Klimatklivet hade vi inte kunnat slutföra denna satsning i Visby”, säger Arla Sveriges vd Kai Gyllström.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76