Arlas jättesatsning i Götene – investerar 300 miljoner i ekoproduktionen

Lästid
1 min
Arla investerar 300 miljoner kronor i mejeriet i Götene
Publicerad
03 september 2021
Kontakter:
Presskontakt

Arla fortsätter att framtidssäkra mejeriet i Götene och investerar ytterligare 300 miljoner kronor i mejeriet, detta utöver de 95 miljoner kronor som redan beslutats under 2021. Investeringarna innebär att mejeriets kapacitet för hantering av ekomjölk fördubblas och bidrar till att Arla kan utöka det ekologiska sortimentet, samtidigt som modernare system säkrar produktionen.

I mars beslutade Arla att investera 95 miljoner kronor i Götene mejeri för att säkra smör- och matfettsproduktionen. Nu investeras ytterligare 300 miljoner kronor med målet att utöka Arlas ekologiska sortiment. Investeringen är den största som gjorts på ett Arlamejeri sedan Götenes ostlager Alexander byggdes för 20 år sedan och visar på den viktiga roll mejeriet i Götene har.

”Vi ser hela tiden över hur vi kan framtidssäkra mejeriet, hitta grönare och bättre lösningar för att kunna leverera goda och hållbara produkter till hela landet. Varje dag gör våra ägare, bönderna, ett otroligt arbete på gårdarna och med den här investeringen kan vi bidra till en fortsatt tillväxt för det ekologiska sortimentet”, säger Marika Lifbom, mejerichef Arla Götene.

Investeringen innebär bland annat att mejeriet kommer byggas ut för att göra plats för fler mjölktankar för att kunna ta tillvara på större volymer av den ekologiska mjölken. Mejeriets kapacitet för att hantera ekomjölk kommer att dubbleras och gå från att kunna ta tillvara på en dags mjölkproduktion, till att kunna hantera två dagars mjölkproduktion.

Den nya utrustningen kommer genom modernare system att bidra till bättre spårbarhet och större produktionssäkerhet. Annan utrustning på mejeriet kommer också att uppgraderas för att allting ska fungera bättre.

”Investeringen bidrar till att vi kan jobba smartare, mer effektivt och i större volymer. Den medvetne konsumenten kommer börja köpa allt mer ekologiska produkter, då vill vi kunna möta den efterfrågan”, säger Marika Lifbom.

Projekteringsarbetet har pågått under flera år och under tiden har ett detaljarbete och en gedigen förstudie uträttats. Produktionsstart sker under våren 2023.

Länkar

Om Arla Götene mejeri

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76