Arla driver på klimatinitiativ från globala mejeribranschen inför FNs toppmöte om livsmedelssystem

Lästid
1 min
Arla driver på klimatinitiativ från globala mejeribranschen inför FNs toppmöte om livsmedelssystem
Publicerad
23 september 2021
Kontakter:
Presskontakt

Den globala färdplan som nu lanseras för mejeribranschen syftar till att påskynda minskade utsläpp av växthusgaser under de kommande 30 åren. Initiativet går under namnet Pathways to Dairy Net Zero och är ett av de största och mest omfattande initiativen inom jordbrukssektorn. Arbetet sker i samarbete med ledande internationella vetenskaps- och forskningsorganisationer.

Pathways to Dairy Net Zero syftar till att identifiera nya möjligheter för mejeribranschen att vidta positiva klimatåtgärder. I initiativet ingår att leda ny forskning som ska bidra till att ge vägledning och informera om olika metoder, verktyg och vägar för att uppnå netto noll klimatavtryck för mejeriproduktionen.

"Mjölk och mejeriprodukter spelar en viktig roll för hållbara livsmedelssystem och näringsrik kost över hela världen och vi måste fortsätta minska klimatutsläppen. För Arla är det självklart att delta i det här viktiga initiativet. Vi ser ett stort behov av att påskynda klimatarbetet inom hela mejeribranschen" säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Som ett av världens ledande mejerikooperativ har Arla en bra position för att bidra positivt och delta proaktivt för att lösa de utmaningar branschen står inför. Under 2019 tillkännagav Arla till exempel ett åtagande om att nå netto noll klimatavtryck till 2050 internationellt och 2045 i Sverige. Sedan dess har kooperativet infört ett antal innovationer för att förbättra klimateffektiviteten.

Den globala samarbetsorganisationen Global Dairy Platform välkomnar Arlas deltagande och bidrag till arbetet.

"Arla har redan målsättningar och åtgärder för minskad klimat påverkan . Det här initiativet handlar mycket om att lära sig av ledande företag som Arla för att göra mejerinäringen globalt mer hållbar" säger Donald Moore, Executive Director of Global Dairy Platform.

Ett viktigt steg i Arlas klimatarbete är Arlas internationella databas med klimatberäkningar på gårdsnivå som nu byggs upp. Med validerade klimatdata från mjölkgårdar ger den en tydlig bild av var varje ägare, och verksamheten, står på hållbarhetsskalan. Och viktigast av allt är att det identifierar vad som behöver göras för att minska koldioxidavtrycket. Den data som har samlats in från 8 126 gårdar i sju europeiska länder visar på att Arlabönderna är bland de mest klimateffektiva mjölkbönderna i världen med en genomsnittlig nivå på 1,15 kg CO2e per kilo mjölk. Arla använder de databaserade lärdomarna och insikterna från Klimatberäkningsprogrammet för att samarbeta med kollegor inom den globala mejeriindustrin och dela med sig av resultaten med initiativet Pathways to Dairy Net Zero.

Här hittar ni mer information: https://www.globaldairyplatform.com/pathwaystodairynetzero/

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76