Arla bygger mjölkgård i Nigeria – stöttar den lokala mjölkproduktionen

Lästid
2 min
Arlas mjölkgård i Nigeria beräknas stå klar 2022.
Publicerad
17 juni 2021
Kontakter:
Presskontakt

Det bondeägda mejerikooperativet Arla Foods ska bygga en toppmodern kommersiell mjölkgård i norra Nigeria. Gården kommer även att erbjuda utbildning och stöd till upp emot 1 000 lokala mjölkbönder som en del i Arlas långsiktiga arbete för att skapa offentlig-privata partnerskap. Detta främjar i sin tur den nigerianska mejerisektorns utveckling och landets strävan att öka den lokala livsmedelsproduktionen.

Den 200 hektar stora gården i delstaten Kaduna ska stå klar 2022 och kommer att ha plats för 400 mjölkkor, moderna mjölkningsstationer och teknik, gräsmarker samt bostäder för 25 anställda. Med hjälp av den utrustning och expertis som Arla tillhandahåller kan de lokala mjölkbönderna utbildas i hur de förbättrar avkastning, kvalitet, djurvälfärd och lönsamhet, vilket bidrar till landets målsättning att utveckla den lokala mjölkproduktionen.

Förutom att erbjuda utbildning och stöd kommer gården också att fungera som en demoanläggning för modernt kommersiellt jordbruk i Nigeria. Så småningom beräknas gården producera över 10 ton mjölk per dag. Mjölken kommer att förädlas till lokalproducerade mejeriprodukter på Arlas mejeri i delstaten Kaduna och säljas till nigerianska konsumenter.

Ökad efterfrågan på mejeriprodukter

Nigeria är ett av världens snabbast växande länder. Befolkningen beräknas öka till närmare 400 miljoner människor fram till 2050, och redan idag ökar efterfrågan på prisvärda mejeribaserade livsmedel i landet. I nuläget kan den nigerianska mejerisektorn bara leverera knappt 10 procent av landets efterfrågan på mejeriprodukter, och denna siffra väntas bli ännu lägre i takt med att befolkningen växer.

"Det finns ett stort behov av näringsrika livsmedel och mejeriprodukter för att tillgodose den ökande efterfrågan från Nigerias snabbt växande befolkning. Därför måste vi tillämpa en flerdelad strategi med importerade livsmedel som tryggar livsmedelsförsörjningen, samtidigt som vi stödjer regeringens långsiktiga plan för att omvandla jordbruket och skapa en hållbar mejerisektor i Nigeria. Vår nya mjölkgård är nästa steg i vårt engagemang i Nigeria", säger Simon Stevens, vice vd och chef för Arla Foods International.

Arlas långsiktiga engagemang i Nigeria

Sedan 2017 har Arla varit huvudpartner i ett partnerskap som syftar till att utveckla en hållbar värdekedja inom mejerisektorn i Nigeria tillsammans med Danish Agricultural and Food Council, det danska kunskapscentret Seges, Care Danmark, den nigerianska nomadfolksorganisationen CORET och mjölkgårdskooperativet MILCOPAL. Programmet, Milky Way Partnership, stöds av det danska utrikesministeriet.

2019 trappade Arla upp sitt arbete med att utveckla en hållbar mejerisektor i Nigeria genom ett nytt offentlig-privat samarbete med Kadunas delstatsregering. Det är det första samarbetet av den här omfattningen och innebär att 1 000 nomadiserande mjölkbönder erbjuds permanent jordbruksmark. Arla är den kommersiella partnern som köper, samlar in, förädlar och saluför den lokalproducerade mjölken.

Tillsammans med Bill and Melinda Gates Foundation, genom ALDDN (Advanced Local Dairy Development Nigeria) och SAHEL Consulting, har Arla även gett stöd till över 600 småskaliga hushåll för att skapa bättre försörjningsmöjligheter genom att utveckla en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar mejerimarknad i Västafrika.

"Jag är otroligt stolt över våra samarbeten som syftar till att främja en hållbar utveckling av den nigerianska mejerisektorn, och det ska bli väldigt roligt att se vad vår nya toppmoderna gård kan åstadkomma. Att samarbeta med bönder i olika delar av världen, dela med sig av kunskaper och stötta lokala mejeriföretag är en viktig del av den kooperativa grundtanken, och vår gård i Nigeria är nästa viktiga steg i detta arbete. När den står klar kan vi hjälpa de lokala mjölkbönderna att skapa bättre försörjningsmöjligheter, vilket är en förutsättning för att mejeri- och livsmedelsproduktionen ska kunna växa på lokal nivå", säger Jan Toft Nørgaard, ordförande för Arla Foods.

Mjölkgården kommer att ledas av Arlas expert Snorri Sigurdsson, som också kommer att basa över utbildningsprogrammet.

Länkar

Mer om Arlas engagemang i Nigeria

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76