Arla bokslut 2020 - Ökad konsumtion i hemmet bakom tillväxt för Arlas varumärken under pandemin

Lästid
7 min
Arla bokslut 2020 - Ökad konsumtion i hemmet bakom tillväxt för Arlas varumärken under pandemin
Publicerad
11 februari 2021
Kontakter:
Presskontakt

Trots den volatilitet och de globala störningar till följd av covid-19 som präglade året kunde det bondeägda europeiska mejerikooperativet Arla snabbt lägga om sin verksamhet och möta den ökade konsumtionen i hemmen och den höga efterfrågan på välkända mejeriprodukter. På så sätt kunde kooperativet även väga upp de negativa effekterna i andra sektorer.

Arla ökade 2020 sin globala varumärkesförsäljning med 7,7 procent tack vare kooperativets globala portfölj med populära varumärken som Arla® och Lurpak® och starka marknadspositioner. Trots intäktsförluster inom Foodservice och till livsmedelsindustrin uppgick koncernens totala omsättning till 10,6 miljarder EUR (jämfört med 10,5 miljarder EUR 2019.)

Tack vare det starka resultatet har Arlas styrelse lämnat ett förslag till representantskapet att betala ut en efterlikvid på 1,75 eurocent per kilo mjölk vilket är 0,75 eurocent högre än normalt.

Detta höll Arlas mjölkpris till ägarna relativt stabilt jämfört med den volatilitet mejeriindustrin i stort upplevde. 2020 var dock ett utmanande år för många Arlabönder på grund av tuffa produktionskostnader och ökad komplexitet på gårdarna.

Arlaintjäningen – som mäter det värde som Arla skapar per kilo mjölk från ägarna – uppgick till 36,9 eurocent 2020, jämfört med 36,6 eurocent 2019.

”Arlas a contopris till våra ägare har legat på en konkurrenskraftig och relativt stabil nivå under hela 2020 jämfört med våra konkurrenter, och styrelsen är glada över att kunna föreslå representantskapet en högre efterlikvid tack vare kooperativets starka 2020-resultat. Men vi fullt ut inse att bönderna står inför ökande produktionskostnader och ytterligare krav. Det här är en utmaning i hela Europa som måste bemötas av åtgärder inom hela mejeribranschen och en bredare intressentgrupp”, säger Arla Foods styrelseordförande Jan Toft Nørgaard.

**Konsumtion i hemmen bakom efterfrågan  **

Eftersom konsumenterna tvingades stanna hemma under stora delar av året ökade antalet familjemåltider betydligt, och många konsumenter började laga mat och baka. Detta ökade försäljningen av produkter under Arlas globala varumärken Lurpak®, Arla® och Puck®, som levererade en ökad försäljning på 14,6 procent, 3,0 procent respektive 11,7 procent.

”Detta är utan tvekan den mest utmanande kris Arla någonsin upplevt. Tack vare kooperativets flexibilitet kunde vi ställa om verksamheten och flytta stora mjölkvolymer nästan över en natt för att möta den ökade efterfrågan på våra kvalitetsprodukter inom mejeri och på samma gång minska de negativa effekterna från andra marknadssektorer, som  Foodservice. Med hjälp av våra ägare och våra medarbetare har vi kunnat fortsätta upprätthålla livsmedelsförsörjningen. Jag är också oerhört stolt över att vi har kunnat erbjuda säkra arbetsvillkor för våra medarbetare, de servicenivåer vi har kunnat erbjuda våra kunder och de resultat vi har levererat”, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.

Den stora ökningen inom dagligvaruhandeln uppvägde de totala nedgångarna inom Arlas verksamheter Foodservice och Global Industry Sales (fd Trading). Foodservice-försäljningen föll först med 45 procent under våren 2020, började därefter snabbt att öka under sommaren för att sedan drabbas av andra och tredje vågen av covid-19, med ytterligare nedstängningar av arbetsplatser och stora delar av besöksnäringen.  Arlas försäljning av egna varumärkesn i foodservicesegmentet föll totalt 12 procent jämfört med 2019.

**Tillväxt inom kommersiella segment **

Arla fokuserar sin verksamhet på fyra kommersiella segment.  Trots globala utmaningar inom logistik och produktionskedjan på grund av covid-19 stärkte både Europa och International kvaliteten på sin verksamhet, vann marknadsandelar och ökade inom kärnvarumärkena tack vare den ökade efterfrågan i dagligvaruhandeln och e-handeln 2020.

Arla Europe står för 60 procent av verksamheten och levererade en sammanlagd volymdriven varumärkestillväxt på 5,9 procent, framför allt för Lurpak®, Arla® och Starbucks®, och den högsta varumärkestillväxten fanns i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Den totala omsättningen för Europa ökade till 6 413 miljoner EUR jämfört med 6 353 miljoner EUR 2019.

Arla International står för 19 procent av verksamheten och levererade en volymdriven varumärkestillväxt på 11,6 procent, främst för Lurpak®, Puck® och Starbucks®. MENA-regionen levererade en volymdriven varumärkestillväxt på hela 20,1 procent. Den totala omsättningen ökade till 1 975 miljoner EUR jämfört med 1 802 miljoner EUR förra året.

Arla Foods Ingredients (AFI), ett helägt dotterbolag till Arla, ökade sin högförädlade ingrediensverksamhet genom tillväxt inom segmenten pediatrik och medicinsk nutrition. Livsmedelssegmentet och Child Nutrition Manufacturing-verksamheten levererade något under 2019 års nivåer på grund av covid-19-effekter och förseningar. AFI:s omsättning ökade till 716 miljoner EUR jämfört med 710 miljoner EUR 2019.

Som ett resultat av ökad försäljning inom dagligvaruhandeln upplevde Global Industry Sales, som innefattar försäljning av råvaror till andra livsmedelsföretag, försvagade priser och en minskning på 2,3 procentenheter av den totala andelen såld mjölk jämfört med 2019. Omsättningen minskade därför till 1 541 miljoner EUR från 1 662 miljoner EUR.

**Förändrar verksamheten trots krisen **

Arlas förändrings- och effektivitetsprogram Calcium säkrade besparingar på 130 miljoner EUR, främst från effektivitetsvinster i produktionskedjan och optimerade marknadsföringsutgifter, men också tack vare lägre kostnader när många kontorsanställda arbetade hemifrån. De ackumulerade Calciumbesparingarna uppgår nu till 354 miljoner EUR sedan lanseringen 2018, och slutmålet ligger på +400 miljoner EUR i långsiktiga besparingar vid utgången av 2021.

”Under de senaste tre åren har vi förändrat vårt sätt att arbeta, spendera pengar och investera i hela Arla. Denna förändring sattes på prov när covid-19-krisen drabbade världen, men i dag står det klart att det arbete vi lagt ned genom Calcium hjälpt oss så att vi klarar plötsliga och mycket utmanande störningar, som exempelvis covid-19. Det visar hur långt vi har kommit och hur förändringen blivit en naturlig del av vårt DNA och våra arbetssätt”, säger koncernfinansdirektör Torben Dahl Nyholm.

**Arla fortsätter hållbarhetsresan **

Under 2020 genomförde Arla ytterligare hållbarhetsåtgärder i hela sin värdekedja, bland annat inom förpackningar. Andra åtgärder innefattade en övergång från fossila till förnybara energikällor i produktionskedjan och ny teknik i fordonsflottan.  

Det mest anmärkningsvärda steget framåt var de klimatberäkningar 93 procent av alla Arlagårdar i sju europeiska länder genomförde. De klimatdata som levereras av ägarna utgör en av världens största externt verifierade klimatdatabaserna om mjölkproduktion och kommer att göra det möjligt för Arlabönderna att jämföra sig med och inspirera varandra i arbetet med att minska utsläppen ännu mer.

”Arlas ägare är redan bland de mest klimateffektiva i världen och vi är fast beslutna att skapa en hållbar framtid för mjölkproduktion. Klimatberäkningsprogrammet skapar en stabil grund för att påskynda vår resa och jag är väldigt stolt över att så många av mina kollegor deltar i detta mycket viktiga arbete och tillsammans skapar så starka resultat”, säger styrelseordförande Jan Toft Nørgaard.

**Arla Sverige **

Omsättning i Sverige år 2020 var 14,268 miljarder SEK (jämfört med 14,298 miljarder SEK år 2019).

”Under 2020 har Arla i Sverige ökat andelen försäljning av produkter under våra egna varumärken. Pandemins effekter för våra Foodservice-kunder, det vill säga restauranger, hotell med mera har pressat ner omsättningen rejält i detta segment samtidigt som den ökat på konsumentmarknaden. Vi har haft en ökad försäljning av bland annat smör och yoghurt och andra produkter som konsumenterna använder när de lagar mat hemma. Och vi har lanserat en rad nya innovativa produkter, till exempel Klöver mjölkdryck som smakar som vanlig mjölk och har en något längre hållbarhet”, säger Patrik Hansson, vd Arla Sverige.

”Arlas klimatberäkningsverktyg lanserades i hela Arla under året. 1 877 svenska Arlagårdar har redan bidragit till det dataunderlag som utgör grunden i vårt fortsatta klimatarbete. Vi har fortsatt vår förpackningsstrategi för att minska plastanvändning och koldioxidutsläpp. Ett exempel är vår nya kvarghink som är tillverkad med 40 procent mindre plast och minskar koldioxidutsläppen med 30 procent.  Efter halvårsskiftet 2020 kom ett efterlängtat trendbrott när Arlas ägare i Sverige för första gången på 10–15 år ökade mjölkinvägningen och år 2020 slutade på drygt 2,1 procents ökad invägning”, avslutar Patrik Hansson kring den svenska marknaden.

**Förväntningar inför 2021 **

2021 väntas bli ännu ett utmanande år eftersom covid-19 fortsätter att påverka den globala mejeriindustrin, den globala ekonomin och människors försörjning runt om i världen. Arla förväntar sig att kärnvarumärkena fortsätter att leverera en varumärkestillväxt, men i en mer blygsam takt än 2020.

2021 blir också det första året med det nya frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien, som undanröjde en betydande risk för Arla. Företaget har en rad planer på plats och är väl förberett för att hantera de icke-tariffära hindren i det nya avtalet.

Arla planerar att under 2021 investera 700 miljoner EUR inom strukturinvesteringar, Calciuminitiativ och Arlas hållbarhetsagenda. Bland de större projekten finns slutförandet av mjölkpulvertornet i Pronsfeld i Tyskland, fortsättningen av projektet att öka mozzarellakapaciteten i Branderup i Danmark, uppgraderingar av produktionsanläggningen i Bahrain samt fortsatta strategiska investeringar inom AFI.

”2021 kommer att bli ytterligare ett år med osäkerhet och globala störningar när covid-19-krisen fortsätter under året och de första tecknen på en lågkonjunktur börjar visa sig. Vi måste vara vaksamma när det gäller att skydda våra medarbetares och ägares hälsa och säkerhet, och samtidigt trygga företagets kontinuitet och tillväxt. Men det är också ett år då vi förhoppningsvis kommer att se världen öppnas igen när vacciner rullas ut, och därför är jag försiktigt optimistisk inför 2021”, säger koncernchef Peder Tuborgh.

Koncernens budgeterade intäkter för 2021 förväntas ligga på 10,3–10,6 miljarder EUR, nettoresultatandelen kommer att ligga i intervallet 2,8–3,2 procent och skuldsättningsgraden förväntas ligga i nedre delen av målintervallet 2,8–3,4.

Arla publicerar sin årsredovisning och CSR-rapport den 25 februari.

**Årsresultat för nyckeltal 2020:  **

**Koncernomsättning **  
10,6 miljarder EUR

**Arlaintjäning **  
36,9 eurocent/kilo

**
Mjölkvolym **  
13,7 miljarder kilo

**Nettoresultatandel **  
3.2 procent

**Calciumbesparingar **  
130 miljarder EUR

**
Skuldsättningsgrad 
** 2,7 procent  

**Strategiska varumärken  **

Summa volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken

7,7 procent

**Lurpak® **

Den viktigaste drivkraften för den volymdrivna varumärkestillväxten med en tillväxt på 13,8 procent.

Lurpak® ökade omsättningen för smörprodukter till 638 miljoner EUR jämfört med 588 miljoner EUR 2019.

**Arla® **

Stärkte sitt hållbarhetsarbete genom att introducera klimatkompenserad mjölk i Danmark, lanserade koldioxidreducerade och återvinningsbara förpackningslösningar på olika marknader och fortsatte att bygga vidare på sin premiumposition inom ekologiska produkter i Kina och Mellanöstern.

Arla® levererade en volymdriven varumärkestillväxt på 3,0 procent och ökade omsättningen till 3 116 miljoner EUR jämfört med 3 033 miljoner EUR 2019.

**Puck® **

Arlas starka varumärke för bland annat bredbar ost i Mellanöstern. Under nedstängningarna justerade Puck® snabbt sin marknadsföring och kommunikation för att framgångsrikt fokusera mer på att inspirera till matlagning hemma.

Puck® ökade sin varumärkesandel och levererade en volymdriven varumärkestillväxt på 11,7 procent och en omsättningsökning till 427 miljoner EUR jämfört med 363 miljoner EUR 2019.

**Castello® **

Ökade sin digitala kommunikation med fokus på unga vuxna. Varumärket för specialost mer än tredubblade antalet konsumentengagemang och levererade en varumärkestillväxt på 2,2 procent. På grund av lägre priser minskade omsättningen något till 177 miljoner EUR jämfört med 179 miljoner EUR 2019.

**Mjölkbaserade drycker **

Inkluderar starka varumärken såsom Cocio®, Mathilde® och det licensierade varumärket Starbucks®. Trots en nedgång i produkter som konsumeras i farten på grund av nedstängningar levererade Starbucks® en volymdriven varumärkestillväxt på 27,9 procent. Mjölkbaserade drycker ökade sin totala omsättning till 232 miljoner EUR jämfört med 207 miljoner EUR 2019.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76