10 miljoner mjölkpaket med bi-information

Lästid
1 min
10 miljoner mjölkpaket med bi-information
Publicerad
12 april 2021
Kontakter:
Presskontakt

En tredjedel av maten vi äter är beroende av att bin pollinerar växterna. För tredje året i rad stödjer Arla Naturskyddsföreningens arbete för att rädda bina. Under april och maj kommer 10 miljoner mjölkförpackningar att sprida information om bin och olika förslag på räddningsinsatser.

Idag är många biarter hotade av matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar. Bina är livsviktiga för oss då ungefär en tredjedel av maten vi äter är pollinerad av dem och andra pollinerare. Utan bina skulle vi sakna mycket frukt och grönt som vi dagligen äter. Genom att de pollinerar raps, klöver, åkerbönor, bär, frukt och grönsaker bidrar de till att vi kan fortsätta odla och skörda sådant som människor och djur kan äta.

Arla stödjer därför för tredje året i rad Naturskyddsföreningens projekt Operation: Rädda bina genom att dela information om bin och olika förslag på räddningsinsatser på 10 miljoner mjölkbaksidor. Nära hälften av Sveriges befolkning nås av Arlas mjölkpaket varje månad.

”Med Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda bina vill vi öka kunskapen om bin och biologisk mångfald. För oss betyder samarbetet med Arla att vi kommer nå fler med vårt budskap och att vi genom olika insatser tillsammans kommer att jobba för att rädda bina”, säger Andreas Drufva, marknadschef på Naturskyddsföreningen.

”Arlagårdar i hela Sverige med betande kor och naturbetesmarker gynnar både artrikedom och bin. Många mjölkbönder odlar även själva maten till sina kor och är beroende av bin som pollinerar och hjälper till att skapa goda skördar. Därför är det självklart att Arla stöttar projektet Operation: Rädda bina”, säger Åse Arnbratt, ansvarig för hållbar mjölkproduktion på Arla.

Betande kor bidrar till att hålla landskapet öppet samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden, det vill säga att gräs och örter, insekter, fjärilar och fåglar trivs och blir fler. Utan de betande korna skulle de öppna landskapen växa igen och Sverige skulle bli ett artfattigare land. De omkring 56 000 hektar naturbetesmarker som Arlakor betar gynnar alltså bin, som i sin tur gynnar oss och vår matproduktion.

Tips på olika sätt var och en kan rädda bina:

  • Låt en del av gräsmattan bli äng eller plantera bivänliga blommor i krukor och använda mjölkförpackningar.
  • Bygg bihotell och ge vilda bin någonstans att bo.
  • Köp ekologiskt så ofta som möjligt. På ekologiska gårdar används inga bekämpningsmedel och det finns en större variation av växter vilket ger bin bättre tillgång på mat under hela året.

Läs mer om Arlas hållbarhetsarbete: https://www.arla.se/hallbarhet/

Läs mer om Naturskyddsföreningens Operation: Rädda bina: https://raddabina.nu/

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76