Starkt resultat för Arla 2019 tack vare varumärken och förändring

Lästid
5 min
Starkt resultat för Arla 2019 tack vare varumärken och förändring
Publicerad
19 februari 2020
Kontakter:
Presskontakt

​ 2019 överträffade bondeägda Arla Foods förväntningarna vad gäller global varumärkesförsäljning, och uppnådde också stora kostnadsbesparingar tack vare verksamhetsförändringar genom Calciumprogrammet. Det innebar att Arla kunde leverera ett stabilt mjölkpris till sina ägare och det starka kassaflödet stärkte företagets förmåga att investera i framtida tillväxt.

Koncernens omsättning ökade till 10,5 miljarder EUR (jämfört med 10,4 miljarder EUR 2018 och 10,3 miljarder EUR 2017), främst tack vare den globala varumärkesportföljen. Varumärkesförsäljningen ökade med 5,1 procent på årsbasis.

Arlaintjäningen – som mäter det värde som Arla skapar per kilo mjölk från ägarna – fortsatte sin uppåtgående trend under 2019 och nådde ett årligt genomsnitt på 36,6 eurocent jämfört med 36,4 eurocent 2018.

”Under hela 2019 fortsatte vi att bygga vidare på den positiva drivkraft som vi har skapat i verksamheten, vilket har lett till att Arla är ett starkare företag i dag än vi var för ett år sedan. Vi har stärkt vår konkurrenskraft,överträffat våra finansiella mål, samtidigt som vi fortsätter vårt förändringsarbete genom Calcium”, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.

De globala varumärkena alltmer populära hos konsumenterna
Arlas varumärkesförsäljning ökade med 5,1 procent under 2019, jämfört med 3,1 procent 2018. Bäst utvecklades varumärket Arla®. Den globala omsättningen från varumärket Arla® ökade till 3 033 miljoner EUR jämfört med 2 875 miljoner euro 2018. Det berodde på en rad framgångsrika lanseringar inom det laktosfria och det ekologiska sortimentet, nya flexitarianalternativ samt Skyrs snabba tillväxt på kärnmarknaderna i Europa.

Varumärket Lurpak® hade en utveckling som understryker smörets popularitet både för matlagning och daglig konsumtion. Innovationer som Lurpak®Softest, som lanserats i Storbritannien, och den nya asken för smör i bithade en försäljning på över 100 000 ton. Omsättningen för Lurpak® ökade till 588 miljoner EUR jämfört med 561 miljoner EUR förra året.Puck®, företagets ledande varumärke i Mellanöstern och Nordafrika (MENA),ökade intäkterna till 363 miljoner euro, jämfört med 352 miljoner euro förra året, drivet av bland annat försäljning av bredbar ost.

Omsättningen från specialosten Castello® hamnade på oförändrade 179 miljoner EUR, trots en utmanande och konkurrensutsatt miljö i hela Europa och på vissa internationella marknader.

Mjölkbaserade drycker ökade omsättningen med 20 miljoner EUR till 207 miljoner EUR, främst tack vare Starbucks™ som säljs i Europa, Mellanöstern och Afrika.

”Arlas globala varumärken är fortfarande kärnan i vår verksamhet och under 2019 har vi tydligt stärkt konsumenternas förtroende för våra varumärken. Vi levererade en rad populära mejeriprodukter som drog nytta av konsumenternas ökande efterfrågan på hälsosamma och hållbara livsmedel. Det hjälpte oss att överträffa våra förväntningar på varumärkestillväxt under 2019”, säger Arla Foods koncernfinanschef Natalie Knight.

Avslutande året på GoodGrowth 2020-strategin och investeringar i hållbar tillväxt
​För att bygga vidare på sin position som ett ledande globalt mejeriföretag fokuserar Arla på fyra kommersiella segment.

Arlas affärssegment Europe står för drygt 60 procent av verksamheten och kärnvarumärkena levererade en volymtillväxt på 2,9 procent, jämfört med 2,5 procent 2018, med tillväxt på samtliga marknader, och i synnerhet Storbritannien som hade en varumärkestillväxt på 8,8 procent. Den totala omsättningen för Europe minskade dock med 154 miljoner EUR till 6 353 miljoner EUR, vilket till stor del berodde på olönsamma avtal gällande handelns egna varumärken och valutakurser.

Arlas affärssegment International utgör 17 procent av verksamheten. International levererade en tvåsiffrig varumärkestillväxt på 10,3 procent, med tillväxt i alla regioner utom Nordamerika. Omsättningen ökade med 226 miljoner EUR till 1 802 miljoner EUR, vilket är den största ökningen under de senaste tre åren. Förvärvet av den toppmoderna produktionsanläggningen i Bahrain från Mondeléz International, och den långsiktiga licensen på varumärket Kraft® avseende ostverksamhet i MENA, gör det möjligt för Arla att öka sin produktionskapacitet i regionen och uppfylla sina tillväxtambitioner för framtiden.

Arla Foods Ingredients (AFI), som ägs av Arla Foods, ökade omsättningen med 58 miljoner EUR till 710 miljoner EUR. Det berodde främst på ökad försäljning av mervärdesprodukter inom pediatrik, hälsa och prestation samt till annan livsmedelstillverkning, högre priser och helårseffekten från förvärvet av resterande 50 procent av Arla Foods Ingredients S.A. i Argentina 2018.

Trading, som innebär B2B-försäljning av råvaror, minskade sin omsättning med 28 miljoner EUR till 1 662 miljoner EUR, jämfört med 1 690 miljoner EUR förra året, främst på grund av lägre volymer och negativa valutaeffekter.

Calcium fortsätter att förändra verksamheten och levererar över förväntan
​Arlas förändrings- och effektivitetsprogram Calcium levererade återigen över förväntan, med besparingar på 110 miljoner EUR, vilket överträffar målet för 2019 som var 75–100 miljoner EUR. De ackumulerade besparingarna på 224 miljoner EUR sedan starten 2018 innebär att Arla redan nått mer än halvvägs mot slutmålet för 2021 på minst 400 miljoner EUR i hållbara besparingar.

Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh säger följande om förändringen: ”Under 2019 kunde vi växa och förbättra kvaliteten på verksamheten samtidigt som vi fortsatte att leverera effektivitet över våra initiala förväntningar. Detta visar tydligt att våra medarbetare förändrar sitt sätt att arbeta, spendera pengar och investera i vår verksamhet. Förändringarna blir mer och mer inbäddade i vårt sätt att arbeta och jag är mycket stolt över våra medarbetare och våra resultat hittills.”

Arla i Sverige
​Omsättningen i Sverige år 2019 var 14,3 miljarder SEK (jämfört med 14,0 miljarder SEK år 2018, 13,6 miljarder SEK 2017 och 12,9 miljarder år 2016).

”Våra marknadsandelar i Sverige när det gäller både ost och smör nådde återigen rekordsiffror och varumärket Arla stärktes avsevärt under 2019, speciellt kopplat till hållbarhet. Dessutom rankade kunderna Arla bland de främsta leverantörerna över alla kategorier. Kampanjerna för Arla Ko® Sommarmjölk och ”Bara mjölk smakar mjölk" har mattat av nedgången inom mjölkkategorin säger Patrik Hansson, chef för Arla Sverige.

Ny strategi och investeringar i hållbar tillväxt
​2020 förväntas bli ännu ett stort investeringsår för Arla Foods globalt. Arla planerar att investera rekordhöga 619 miljoner EUR i större projekt för att öka kapaciteten inom tillväxtsektorer, till exempel mjölkpulver för de internationella marknaderna. Bland annat ska man slutföra ett pulvertorn i Pronsfeld i Tyskland, bygga ut mozzarellakapaciteten i Branderup i Danmark, genomföra uppgraderingar av den nyförvärvade produktionsanläggningen i Bahrain och göra betydande investeringar i kapacitetsökningar för AFI.

Under 2020 kommer Arla att bygga vidare på den utveckling som inleddes under 2019 och ytterligare stärka kooperativets konkurrenskraft med fokus på varumärkestillväxt, på förändrings- och effektivitetsprogrammet Calcium och på att vidta åtgärder för att genomföra hållbarhetsagendan i hela värdekedjan.

Brexit är fortfarande en risk och förhandlingarna om de framtida handelsförbindelserna mellan Storbritannien och EU kommer att fortsätta under 2020. Det är möjligt att tullar och icke-tullrelaterade hinder kan leda till friktion och kostnader för handeln mellan Storbritannien och EU. Arla förespråkar en så nära handelsrelation som möjligt för att minimera dessa risker.

Utgången av 2020 innebär också slutet för vår strategiska period GoodGrowth 2020, och Arla räknar med att nå alla sina långsiktiga finansiella mål.

”När vi kommer in på upploppet med strategin GoodGrowth 2020 står det klart att den har varit en mycket framgångsrik vägledning för tillväxt inom våra globala och varumärkespositioner. Framöver kommer vi att fortsätta att dra nytta av dessa styrkor, öka vår innovationskapacitet och viktigast av allt stärka vårt arbete med hållbarhet för att säkra ännu mer värde för våra ägare framöver.”

Koncernens omsättningsutsikter för 2020 förväntas bli 10,4–10,8 miljarder EUR, nettoresultatandelen kommer att ligga i intervallet 2,8–3,2 procent och skuldsättningsgraden förväntas ligga inom målintervallet 2,8–3,4.

Arla publicerar sin årsredovisning och CSR-rapport den 27 februari.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76