Ny kvarghink minskar mängden plast med 40 procent

Lästid
2 min
Ny kvarghink minskar mängden plast med 40 procent
Publicerad
04 juni 2020
Kontakter:
Presskontakt

Varje år köper konsumenter över hela Europa 17 miljoner kvarghinkar från Arla. Och nu har Arla skapat en mer hållbar kvarghink. Den nya hinken är tillverkad med 40 procent mindre plast och minskar koldioxidutsläppen med 30 procent. De hållbara kvarghinkarna är ett exempel på det senaste initiativet i Arlas ambitiösa förpackningsstrategi.

Arlas populära kvarg kommer nu att säljas i en ny och mer hållbar förpackning. Därmed kommer Arla ett steg närmare mejerikooperativets mål att producera världens mest hållbara mejeriprodukter.

Den nya hinken minskar Arlas koldioxidutsläpp med 30 procent för var och en av de cirka 17 miljoner enkiloshinkar med kvarg som säljs på Arlas kärnmarknader varje år. Detta motsvarar en minskning på 440 ton koldioxid på årsbasis.

”På Arla är vi fast beslutna att minska vår miljöpåverkan, och hållbara förpackningar är en viktig del av lösningen. Förra året konverterade vi mer än en miljard förpackningar till mer hållbara material över hela Europa. Med våra nya kvarghinkar tar vi nästa steg. Vi har minimerat användningen av plast och minskat användningen av fossilbaserat material”, säger Lise Berg Kildemark, chef för sustainable packaging på Arla.

Mindre plast och mer kartong

Koldioxidminskningen beror främst på en betydande minskning av plaståtgången. Varje hink har 16 gram mindre plast än den tidigare förpackningen, och hinken och locket är 100 procent återvinningsbara. Detta säkerställer en plastbesparing på 40 procent, vilket motsvarar 270 ton plast per år. Den plast som tagits bort ersätts med ett omslag av certifierad kartong, som kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar. Kartongen är lätt att ta bort av konsumenterna och kan återvinnas. Med andra ord innebär det att Arla har tagit bort plast och ersatt den med förnybar kartong.

Att skapa nya miljövänliga förpackningar som också uppfyller kraven på livsmedelssäkerhet och funktionalitet är ett centralt fokus för Arla.

”Att använda mindre plast är en viktig del av Arlas förpackningsstrategi. I Sverige ska 50 procent av förpackningsmaterialet komma från återvunnet material år 2022. De nya hinkarna är ett stort steg mot att nå våra mål”, säger Karin Armgarth, ansvarig för hållbarhetskommunikation på Arla i Sverige.

Inledningsvis ersätter vi de gamla hinkarna i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna, vilket sparar plast och koldioxid. Framöver kommer vi att se till att använda den hållbara hinken i andra länder och även för andra produkter. På Arlas andra marknader säljs kvarg under namnet skyr.

Arla Sveriges klimat och miljömålsättningar för förpackningar:

 • 100 procent återvinningsbara förpackningar år 2022

 • 50 procent av materialet ska komma från återvunnet material år 2022

 • 20 procent koldioxidreduktion till år 2025

 • 50 procent mindre svinn till år 2030

Fakta om den nya hållbara hinken:

 • Arlas Mild kvarg i enkilosförpackning säljs nu i en ny och hållbar hink.

 • Den nya hinken innehåller 40 procent mindre plast. Detta säkerställer en total plastbesparing på 270 ton plast per år.

 • Varje hink har 16 gram mindre plast än den gamla förpackningen.

 • Både hink och lock är 100 procent återvinningsbara. En del av plasten ersätts med kartong.

 • Ett kartongomslag, tillverkat av FSC-certifierat papper och helt återvinningsbart ersätter plastkomponenter i förpackningen. Kartongen är lätt för konsumenten att separera från de andra förpackningskomponenterna och kan återvinnas.

 • Omslaget i certifierad kartong kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar.

 • Plasten som används för hinken, locket och etiketten är polypropylen.

 • Arla har minskat det fossila materialet och ersatt det med förnybara energikällor.

 • Den nya hinken säkerställer en besparing på 30 procent koldioxidutsläpp jämfört med den gamla hinken. Detta motsvarar en total koldioxidbesparing på 440 ton.

 • Den nya kvarghinken introduceras nu i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76