Pressmeddelanden

Exportsatsning av småländsk laktosfri mjölk till Storbritannien fördubblar den totala svenska mejeriexporten till UK

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Britterna törstar efter laktosfri mjölk. Nu börjar Arla exportera laktosfria produkter från mejeriet i Jönköping för att möta efterfrågan i Storbritannien. Affären omfattar 30 miljoner liter mjölk per år till ett värde av ungefär 250 miljoner kronor. Det innebär mer än en fördubbling av den totala svenska mejeriexporten till UK.

Totalt kommer 30 miljoner liter mjölk per år att hämtas från gårdar runt om i Småland. På Arlas mejeri i Jönköping produceras den laktosfria mjölkprodukten och packas i förpackningar för marknaden i Storbritannien. Det är den ökade efterfrågan på laktosfritt även i UK som ligger bakom efterfrågan på de svenska produkterna.

Den totala svenska mejeriexporten (inklusive ägg) var 102 miljoner kronor år 2018 enligt Jordbruksverket. Arlas export kommer att mer än fördubbla den totala svenska exporten årligen av mejerivaror till Storbritannien. (Extern länk: Jordbruksverkets rapport om utrikeshandel.) 

"Mejerimarknaden blir allt mer specialiserad och efterfrågan på t ex laktosfria produkter växer runt om i Europa. Därför krävs investeringar och jag är givetvis glad att vi har möjlighet att göra dessa investeringar på våra mejerier runt om i Sverige. Detta säkrar avsättningen av våra Arlabönders mjölk" säger Patrik Hansson chef Arla Sverige.

Arla har investerat 80 miljoner kronor i mejeriet i Jönköpings bland annat för att kunna exportera laktosfria produkter till Storbritannien. Nu har produktionen kommit igång och de första paketen levererats.

"Vi kommer producera ungefär 100 000 liter laktosfri mjölk per dag, med lite längre hållbarhet, sex dagar i veckan. Packa i förpackningar för den brittiska marknaden och exportera dem till Storbritannien." säger Helena Södervall Arlas mejerichef i Jönköping.​

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 9.700 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Erik Bratthall
Primär

Erik BratthallPresschef Arla Sverige

Ladda ner Bilder och videoklipp