Arlas nya biogasdrivna lastbilar sluter kretsloppet i biogasrevolutionen

Lästid
4 min
Redan idag kör Arlas tunga transporter på 100% fossilfritt bränsle och vi siktar på att 30% ska köras på biogas om tre till fem år. Genom att omvandla kobajs till biogas som våra lastbilar kör på sluter vi kretsloppet på mjölkgårdarna.
Publicerad
17 juni 2020
Kontakter:
Presskontakt

Arla tar nästa steg i det vi kallar för biogasrevolutionen med fyra nya biogasdrivna lastbilar i drift och sluter kretsloppet på mjölkgårdarna. Biogas som produceras av gödsel från Arlagårdarna innebär att klimatavtrycket från kossan blir mindre men även att samhället får ett fossilfritt lokalt producerat drivmedel som kan driva bussar, lastbilar och industrier.

I juni 2019 drog Arla igång vår biogasrevolution. Målet är att minska klimatavtrycket från gårdarna och att bli en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle där biogas producerad från kogödsel sluter kretsloppet på mjölkgårdarna. När vi nu tar nya biogasdrivna lastbilar i drift ökar vi efterfrågan på biogas och skapar förutsättningar för de investeringar som krävs på gårdarna.

Biogas framställs av biomassa, till exempel kogödsel och källsorterat hushållsmatavfall, och består till största delen av metan. Biogas kan användas som ett fossilfritt drivmedel till bussar, lastbilar och även i industrin där det kan användas till produktion av värme och el eller som fordonsgas. Biogasproduktion är därför ett effektivt sätt att ta hand om restprodukter från jordbruket och samhällets avfall.

"Biogas producerat från kogödsel minskar klimatbelastningen från gårdarna och är ett fantastiskt fossilfritt drivmedel för lastbilar, bussar och industrin." säger Jonas Carlgren mjölkbonde och styrelseledamot i Arla.

Biogas producerad av kogödsel motsvarar 54 miljoner liter diesel

Gårdarna som lämnar gödsel till biogasproduktion blir en del av lösningen av klimatfrågan och den gröna omställningen. Kogödsel som rötas till biogas blir en intäktskälla för bonden. Biomassan som bönderna får tillbaka efter biogasproduktionen kan användas till gödning som är mer näringseffektiv än kogödseln och luktar väsentligt mindre.

Potentialen är enorm då gödsel från Arlaägarnas gårdar motsvarar cirka 54 miljoner liter diesel om all gödsel skulle tas tillvara. Gårdarna kan bli en språngbräda för Sveriges omställning till fossilfri trafik.

Fossilfria tunga transporter ofta ett önskemål från kommuner och landsting

Arla Sveriges egna brandade tunga transporter är redan fossilfria och drivs till stor del på RME och HVO. Nu har Arla inlett ett skifte till biogasdrift av våra lastbilar. Vi siktar på att 30 procent av Arlas mjölktankbilar ska köra på biogas om tre till fem år. Det betyder cirka 650 000 mil per år med förnybart cirkulärt bränsle – omräknat till dagens produktion så motsvarar denna omställning 30 procent av den totala förbrukningen i Sverige. För att denna omställning ska kunna ske måste det finnas tillgång till biogas till konkurrensmässigt pris över Sverige och allt detta är beroende av både politiska beslut men även av investeringar runt om i Sverige för att bygga infrastruktur och produktion.

"För att biogasproduktionen ska bli en revolution så krävs både investeringar av bönderna för att producera biogas men även att det finns en efterfrågan. När vi nu tar lastbilarna i drift så innebär det att vi bygger efterfrågan på biogas. Vi sluter inte bara det ekologiska ekosystemet utan även det ekonomiska." säger Patrik Hansson vd Arla Sverige.

En biogasdriven/LBG lastbil är tystare, renare och släpper ut mindre partiklar. Dessa är dock dyrare än diesellastbilar.

"Vi ser en möjlighet att genom våra långa transporter få en ekonomi i en omställning av fordonsflottan till biogasdrivna mjölktankbilar, lastbilar och distributionsbilar. Mjölktankbilen hämtar mjölk hos våra mjölkbönder i Värmland och vissa delar av Dalarna och leverera mjölkråvaran till mejerierna i Götene och Linköping." säger logistikdirektör Malin Leander.

"Arla i Sverige var den första stora transportören med tung trafik som ställde om till 100% fossilfria egna transporter. Vi var tio år före regeringens målsättning. Idag finns det kommuner men även privata kunder som ställer krav eller önskemål på att leveranserna ska ske fossilfritt. Dessa krav uppfyller vi sedan något år tillbaka och vi ligger långt före våra konkurrenter." säger Patrik Hansson vd Arla Sverige.

Biogasproduktion kräver investeringar och långsiktiga villkor

Genom att biogasanläggningarna ligger i närheten av gårdar och mindre samhällen runt om i landet så blir slutresultatet ett lokalproducerat fossilfritt drivmedel som kan användas istället för att importera bensin, diesel eller andra fossila drivmedel. För att få upp en större volym och dela på investeringar så går bönder samman och driver biogasanläggningar.

"Regeringen aviserade i veckan gröna kreditgarantier där staten går in och tar en stor del av risken vid miljö- och klimatinvesteringar där biogasproduktion är ett av dess områden. Vi tror att detta är precis rätt väg att gå. Det behövs långsiktiga finansieringsmöjligheter för bönderna och en riskfördelning i samhället." säger Jonas Carlgren mjölkbonde och styrelseledamot i Arla.

2030 ska hela Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta. Det betyder att enorma mängder fossilfria drivmedel måste produceras – och det snart.

"I princip så måste Sverige få fram lika mycket fossilfri energi som den svenska vattenkraften producerar idag. Biogasproduktion från lantbruket kan bli en viktig del av lösningen. Bönder som investerar i biogasproduktionen deltar i omställningen av Sverige till ett fossiloberoende land." avslutar Jonas Carlgren mjölkbonde och styrelseledamot i Arla.

Netto noll klimatavtryck

Redan idag har ett glas svensk mjölk nästan 50 procent mindre klimatavtryck än genomsnittsglaset i världen. Arlas mål är att producera mjölk med netto noll klimatavtryck. Det betyder att den mängd koldioxid som växterna, genom fotosyntesen, fångar upp och lagrar in ska vara lika stor som våra utsläpp av växthusgaser. För att nå dit ska vi minska våra fotavtryck och maximera de positiva värdena på gårdarna, det vill säga öka handavtrycken.

Sverige som land ska ha netto noll klimatavtryck till 2045, det är ett mål vi tillsammans i samhället ska uppfylla. Vår ambition är att Arla ska nå dit snabbare än så.

Ladda hem rapport om Arlas biogasrevolution

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76