Arlabönder går före och sätter ny standard för djuromsorg

Lästid
1 min
Satsningen är startskottet för ett långsiktigt arbete med ambitionen att höja nivån på djurhållningen i Sverige ytterligare.
Publicerad
14 september 2020
Kontakter:
Presskontakt

Från och med den 14 september kan konsumenterna välja mjölk från Arlagårdar som arbetar enligt en ny branschledande standard för ännu bättre djuromsorg. De medverkande Arlagårdarna åtar sig att följa regler för djuromsorg där kraven i flera fall är mer långtgående än lagstiftningen i både Sverige och EU. Det innebär bland annat att mjölken kommer kor som får längre sommarbete utomhus och går lösa inomhus, de får en ännu bättre inomhusmiljö och skön massage från roterande ryktborstar.

I samband med att den nya standarden introduceras märks Arlas färska mjölk* i butikerna med ”Ännu bättre djuromsorg” vilket ger konsumenterna en möjlighet att göra ett aktivt val. Och samtidigt som djuromsorgen blir bättre, får de mjölkbönder som anslutit sig till den högre standarden 1 eurocent mer per kilo mjölk.

”God djuromsorg är avgörande för en hållbar mjölkproduktion. När du håller ett av våra mjölkpaket i handen ska du veta att vi gjort allt i vår makt för att korna som producerat den ska må så bra som möjligt. Med det här initiativet går Arlabönderna före och sätter en ny standard när det gäller djuromsorg”, säger Patrik Hansson, vd Arla Sverige.

Satsningen är startskottet för ett långsiktigt arbete med ambitionen att höja nivån på djurhållningen i Sverige ytterligare. Den branschledande standarden är en självklar väg framåt för Arla och satsningen på bättre djuromsorg är trefaldigt positiv, för korna, för bönderna och för konsumenterna.

Kriterierna bygger på det rådande forskningsläget och har granskats av en extern expertgrupp med veterinärer och forskare som benämner den nya standarden som branschledande inom djurhållning.

”Djuromsorg är en komplex fråga och vetenskapen utvecklas hela tiden. För att fortsätta ligga i framkant är det viktigt för oss att hela tiden ha en dialog med forskare, myndigheter, veterinärer och andra företag, och samtidigt hjälpa våra ägare – bönderna – att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet på gårdarna”, säger Patrik Hansson, vd Arla Sverige.

Initiativet är det senaste i en rad olika åtgärder som ska stärka djuromsorgen. Nyligen lanserade Arla en nollvision med en ambition om noll avvikelser från god djurvälfärd, och tidigare i år presenterade företaget en ny version av kontroll- och kvalitetsprogrammet Arlagården, med ännu större fokus på djuromsorg.

Fakta om Arlas nya standard ard för djuromsorg:

  • Färsk mjölk från gårdar som använder den nya standarden märks med ”Ännu bättre djuromsorg”.
  • Ännu bättre djuromsorg innebär bland annat att korna får längre sommarbete, går fritt inomhus, får mer plats och mjuka bäddar att vila på samt skön massage från roterande ryktborstar.
  • *Standarden gäller för alla gårdar som producerar konventionell dryckesmjölk (ej för produktion av ekologisk mjölk eller för mjölktyperna laktosfri mjölk eller mjölk med lång hållbarhet). Ambitionen är att gradvis få fler gårdar att ansluta till den nya standarden för ännu bättre djuromsorg, för att på så sätt ställa om produktionen av fler livsmedel.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76