Arla stärker både kvalitetsprogram och klimatåtgärder

Lästid
3 min
Arla stärker både kvalitetsprogram och klimatåtgärder
Publicerad
27 maj 2020
Kontakter:
Presskontakt

För att stödja Arlas övergång till en mer hållbar mejeriproduktion har kooperativet uppdaterat sitt kontroll- och kvalitetsprogram Arlagården®. Data samlas in från alla gårdar fyra gånger om året, vilket ger löpande information och förbättringsmöjligheter. Kvalitetsdata kompletteras med klimatfrågor som ett led i att nå netto noll klimatavtryck snabbare.

Kvalitetsprogrammet Arlagården® har funnits sedan 2003 och säkrar den höga kvalitet som Arlas mejeriprodukter är kända för. Nu har programmets revisionsmetoder och rapportering uppdaterats och omfattar alla Arlas 9 700 ägare i sju europeiska länder.

Som en av ledarna inom hållbar mejeriproduktion är Arlas ägare redan bland de mest klimatsmarta mjölkbönderna i världen, och producerar mjölk med mindre än hälften så stor klimatpåverkan som den genomsnittliga globala mejeriproduktionen. Arlas mål är att minska koldioxidutsläppen med 30 procent till 2030 och producera mejeriprodukter med netto noll klimatavtryck till 2045 i Sverige.

“Det är avgörande för vår bransch att människor kan behålla sitt förtroende för oss bönder. Med vårt nya kvalitetsprogram Arlagården® kommer kunder och konsumenter ges bättre insikt i hur vi producerar mjölk och tar hand om våra kor, och kunna följa utvecklingen på våra gårdar. Samtidigt ges den enskilda bonden större flexibilitet när det gäller sättet att möta våra krav”, säger Heléne Gunnarson, vice ordförande i Arla.

Revisioner säkerställer efterlevnad och förtroende

Det reviderade kontroll- och kvalitetsprogrammet Arlagården® skiftar fokus från hur ägarna ska förbättra sina resultat till de resultat de faktiskt levererar. En av de stora förändringarna i Arlagården® är att Arlabönderna själva går igenom sin gård och sina kor varje kvartal. Dessa uppgifter kommer att skapa den största databasen någonsin med insamlad information från Arlas ägare. Programmet kommer dessutom hjälpa ägarna att identifiera förbättringsmöjligheter på sina gårdar genom sina egna data och genom kunskapsdelning inom databasen.

”Egenkontrollen skapar en rutin för oss bönder och bekräftar att vi håller våra kor vid god hälsa, håller en hög mjölkkvalitet och våra gårdar i gott skick. Samtidigt kan vi som bönder använda databasen för att jämföra med varandra och ge inspiration till förbättringar på gården. Det kommer också att göra det möjligt för kooperativet att snabbt upptäcka om någon bonde behöver ytterligare stöd eller revisioner för att uppfylla våra gemensamma standarder”, säger Heléne Gunnarson.

Utöver de kvartalsvisa egenkontrollerna på gårdarna kommer det att finnas tre olika typer av oberoende revisioner på gården. En ordinarie revision minst vart tredje år, plus fokusrevisioner om den ordinarie revisionen eller de uppgifter som lämnas in från egenkontroller visar på något problem. Dessutom kommer slumpmässigt utvalda stickprovsrevisioner ske med 48 timmars varsel till bonden. Alla revisioner i Arla utförs av SGS, ett ledande schweiziskt inspektions-, kontroll-, test- och certifieringsföretag som finns i Sverige.

”Sedan Arlagården® introducerades för 17 år sedan har det varit en av våra styrkor och främsta konkurrensfördelar. För oss på Arla är god djuromsorg och en hållbar produktion bland det viktigaste vi jobbar med. Det uppdaterade Arlagådsprogrammet är en viktig del av lösningen när det gäller att leva upp till vår gemensamma ambition för hållbart mejeri och säkerställa att vi går mot vår nollvision vad gäller problem med djuromsorg”, säger Patrik Hansson, VD Arla Sverige.

Arlagården®

Sedan början av 2019 har ägarna i mejerikooperativet Arla varit involverade i att definiera både de nya standarderna och det nya revisionssystemet. Följande förbättringar har gjorts i programmet:

  • Uppdaterade standarder: Alla standarder har reviderats grundligt för att återspegla kundernas och konsumenternas krav på mjölkkvalitet, livsmedelssäkerhet och djurvälfärd, men också för att öka fokuset på hållbarhet.

  • En förstärkt revisionsmodell och digital rapportering: Den nya tvådelade revisionsmodellen består både av kvartalsvisa egenkontroller och externa revisioner på gårdarna. Vid egenkontrollen bekräftar bonden gårdens efterlevnad av Arlagården® genom att svara på 119 frågor. Revisionerna kommer att kontrollera böndernas uppgifter och efterlevnaden av standarderna.

  • Ökad flexibilitet för bönderna: Där det är möjligt fokuserar standarden på resultaten snarare än på de exakta lösningarna. I stor utsträckning kommer de enskilda bönderna därför att kunna väljade lösningar som passar deras gårdar så länge resultaten uppfyller Arlas standarder till punkt och pricka.

  • Ökad transparens: I takt med att Arlas bönder registrerar sina uppgifter kommer både den enskilda bonden och Arla att få större insyn i både efterlevnaden och utvecklingen. Den samlade kunskapen kommer att vara värdefull för att driva förbättringar och gynna dialogen med kunder och konsumenter.

Klimatberäkningar

Klimatberäkningarna är ett verktyg för att uppnå netto noll klimatavtryck, bl.a. genom att skapa högre effektivitet på gården. Statistik visar att bönder har kunnat minska sina CO2e-utsläpp per år med upp till fyra procent mer med hjälp av klimatberäkningar. Klimatberäkningarna utgår ifrån en metod utvecklad av International Dairy Federation för att upptäcka gårdarnas koldioxidutsläpp. Klimatberäkningarna täcker bland annat in antal djur, foder, mjölkmängd, skördar, gödningsmedel, gödsel, el och energi och bränsle.

Läs mer om Arlagården® här: www.arla.se/om-arla/vart-ansvar/kvalitet-pa-garden

Läs mer om klimatberäkningarna här: www.arla.se/om-arla/hallbarhet/klimatberakningar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76