Arla sätter nollvision inom djuromsorg

Lästid
2 min
Arla sätter nollvision inom djuromsorg
Publicerad
24 augusti 2020
Kontakter:
Presskontakt

Omsorgen om korna är avgörande för Arlas förtroende bland konsumenter och i samhället. Under två års tid har vi arbetat fram en uppdaterad version av vårt kontroll- och kvalitetsprogram Arlagården, med ännu större fokus på djuromsorg. Nu sätter Arla en nollvision inom djuromsorg.

Under de tretton år som vårt kvalitetsprogram Arlagården har varit i bruk har vi genomfört fler än 16 000 revisioner. De visar att den absoluta majoriteten av de idag ungefär 2 500 gårdarna i Sverige fungerar mycket bra. Men det finns ett par procent av gårdarna som har återkommande problem. Med vårt uppdaterade kontroll- och kvalitetsprogram som rullades ut under våren, med ännu större fokus på djuromsorg och bättre möjligheter att mäta och göra uppföljningar, kan vi nu sätta en uttalad nollvision med det långsiktiga målet att nå noll avvikelser från god djurvälfärd.

"Nollvisionen innebär att alla djur, på alla Arlagårdar, ska må bra varje dag. Att sätta upp en nollvision och mäta utvecklingen innebär att vi jobbar ännu mer fokuserat och når framsteg snabbare", säger Patrik Hansson, vd Arla Sverige.

Nollvisionen innebär att vi kraftsamlar och fortsätter att öka våra insatser. Vi investerar i fler medarbetare, fler oanmälda revisioner, och i tätare rapportering om hur varje ko mår. Tillsammans med kvalitetsdata för all mjölk som hämtas på gårdarna ger det oss möjlighet att förebygga, identifiera och lösa problem snabbare, mer effektivt och mer långsiktigt.

"Nu börjar vi den här resan. Vi kan och ska aldrig slappna av utan vi kommer alltid att fortsätta förbättra vår djuromsorg. Vi vet att saker kan hända, särskilt när man har med djur att göra, och att inget system är vattentätt, men vi kommer att arbeta hårt för att stötta, hjälpa och bidra till att alla kor mår bra, varje dag", avslutar Patrik Hansson, vd Arla Sverige.

Vi kommer att vara transparenta med hur arbetet fortskrider. Läs mer på arla.se/nollvision

Fakta kring Arlas kontroll- och kvalitetsprogram Arlagården:

  • Kvalitetsprogrammet Arlagården innehåller reglerna för mjölkproduktionen på gårdar som levererar mjölk till Arla. Det säkerställer mjölk av hög kvalitet som producerats på ett ansvarsfullt sätt.
  • Programmet, som lanserades för tretton år sedan, har under två års tid uppdaterats och i juni 2020 började den nya versionen att gälla.
  • Det innehåller fyra delar: Mjölkkvalitet och livsmedelssäkerhet, Djurvälfärd, Klimat och natur, samt Människor. I den nya versionen ställs även högre krav på djurvälfärd. Bland annat ska varje ko bedömas fyra gånger om året på fyra områden - hull, hältor, skador, och renhet.
  • Arlagården gäller för alla mjölkbönder i Arla, det vill säga ägare i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Luxemburg, Belgien och Nederländerna. Att gällande lagstiftning följs är självfallet också ett krav.
  • Att ägarna uppfyller Arlagården bekräftas av egenkontroller som i sin tur kontrolleras av externa revisioner och stickprovskontroller.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76