Pressmeddelanden

Arla publicerar årsresultat samt CRS-rapport för 2019

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Idag publicerar Arla årsredovisning för 2019 tillsammans med CSR-rapporten (Corporate Responsibility Report) Vårt Ansvar, för 2019. 

Årsredovisningen för 2019 innehåller uttalanden av Arlas ordförande Jan Toft Nørgaard och koncernchef Peder Tuborgh samt siffror för och uppdateringar av Arlas strategi Good Growth 2020, det pågående förändringsprogrammet Calcium, den senaste utvecklingen på Arlas nyck-elmarknader, för de strategiska varumärkena, och affärsplanerna för 2020.

I rapporten Vårt ansvar 2019 informerar Arla om de viktiga fokusområden som hälsa, hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Du hittar årsrevodivisningen för 2019 ​här och CRS-rapporten ​här.

Pressmeddelande inför presskonferensen där resultatet presenterades hittar du här.Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 9.700 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Erik Bratthall
Primär

Erik BratthallPresschef Arla Sverige