TORBEN DAHL NYHOLM UTSEDD TILL KONCERNEKONOMIDIREKTÖR PÅ ARLA FOODS

Lästid
2 min
TORBEN DAHL NYHOLM UTSEDD NY KONCERNEKONOMIDIREKTÖR PÅ ARLA FOODS
Publicerad
02 juli 2020

Arla Foods meddelar att Torben Dahl Nyholm utnämnts till ny koncernekonomidirektör och tillträder med omedelbar verkan, vilket understryker styrkan i såväl företagets talangutveckling som dess ledar-skapsutveckling. Torben leder för närvarande Arlas Performance Management-funktion och har rap-porterat direkt till koncernchef Peder Tuborgh sedan den tidigare koncernekonomidirektören Natalie Knight lämnade företaget tidigare i år.

I en kommentar till utnämningen säger koncernchef Peder Tuborgh: ”Jag är glad över att utse Torben Dahl Nyholm till ny koncernekonomidirektör och välkomnar honom till min ledningsgrupp (EMT). Han är en enastående ung ledare som redan har visat vår styrelse och kollegorna styrkan i hans finansiella styrning och djupet och bredden av hans förståelse för inte bara vår verksamhet utan också vårt koo-perativ. Han har arbetat tillsammans med mig och ledningsgruppen för att skydda säkerheten för våra medarbetare, vår verksamhet och vår ekonomi under vad som är den mest prövande globala kris som företagen har stått inför på många generationer.”

Som koncernekonomidirektör har Torben det verkställande ansvaret för företagets Finance, Legal och IT-funktioner och ärver en stark ledningsgrupp, som han varit en del av. Torben, som är 38 år gammal, började på Arla 2012 efter att ha arbetat i flera år inom rådgivning inför fusioner och förvärv. Han bör-jade som Business Controller inom Group Finance, och har därefter haft ett antal viktiga projektled-nings- och ledarroller inom Finance-organisationen med fokus främst på samverkan mellan ekonomi och strategi. Det har gjort det lättare för honom att bygga upp en detaljerad förståelse för verksamhet-en.

Som chef för Performance Management har Torben haft ett nära samarbete med både EMT och styrel-sen om både företagets långsiktiga finansiella utsikter och strategi, förändringsprogrammet Calcium och leveransen av finansiella resultat på kort sikt. Rollen kräver också ett omfattande samarbete med företagets kommersiella verksamhet, supply chain-verksamhet och företagsfunktioner.

Torben Dahl Nyholm kommenterar sin utnämning: ”Jag är glad, men samtidigt ödmjuk inför rollen som koncernekonomidirektör på Arla Foods – ett fantastiskt företag där jag haft turen att få jobba de sen-aste åtta åren. Jag ser fram emot att få arbeta med mina härliga kollegor i vår gemensamma strävan att få Arla Foods att fortsätta växa och skapa värde för våra ägare, genom att föra ut våra älskade varu-märken och utmärkta produkter till våra konsumenter runt om i världen.”

Torben Dahl Nyholm har en M.Sc i Finance and International Business från Aarhus universitet, där han tidigare i sin karriär även föreläst på deltid i företagsvärdering. Han är gift med Rikke och bor i Silke-borgsområdet väster om Aarhus.