Arlas koncernchef om åtgärder med anledning av coronaviruset

Lästid
1 min
Peder Tuborgh, koncernchef
Publicerad
15 mars 2020

2020-03-26

Hej!

Omfattningen, spridningshastigheten och effekterna av covid-19 har överraskat oss alla, och pandemin visar oss tydligare än någonsin att vi alla hör ihop. Det sätt som vi agerar som individer eller som en organisation under krisen påverkar helt klart samhället som helhet.

Jag har arbetat i mejerisektorn hela mitt arbetsliv och jag har hanterat en hel del kriser, men den här överträffar det mesta. Även om våra planer och rutiner har rubbats här på Arla är kärnan i det vi gör densamma och återspeglas tydligt i våra två viktigaste priorite-ringar under denna kris:

För det första ska vi skydda människors hälsa och välfärd – både de anställda på Arlas gårdar och medarbetarna på våra mejerier, inom logistiken och på våra kontor. Vi följer de nationella hälsomyndigheternas och regeringarnas riktlinjer och har vidtagit nödvändiga åtgärder för att göra vad vi kan för att skydda våra medarbetare.

För det andra ska vi hålla produktflödet igång – för att säkerställa att vår mejeriproduktionskedja hålls igång, så att vi kan fortsätta samla in mjölk från alla våra bönder och upprätthålla ett stadigt flöde av mejeriprodukter till kunder och konsumenter.

Pandemin har förändrat konsumenternas beteende dramatiskt i de olika länder vi levererar till, och därför prioriterar vi leverans av de produkter som är viktigast för människor just nu. Detta inkluderar vardagsprodukter till hushållen, såsom färska mejeriprodukter, bröst-mjölksersättning, matlagningsprodukter, mjölk med lång hållbarhet, näringsprodukter för den medicinska sektorn och mjölkpulver till länder utanför Europa.

När viruset når sin topp i olika länder och regioner förväntar vi oss att vårt system kommer att belastas ytterligare. Vi övervakar och hanterar potentiella risker hela tiden, har konkreta reduceringsplaner på plats och är övertygade om att vår kärnverksamhet kommer att förbli stabil.

Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till alla kollegor i Arla, till Arlas bönder och deras anställda och till våra kunder, leverantörer och andra affärspartners. Alla gör sitt yttersta för att hjälpa oss att hålla vårt produktflöde igång och samtidigt skydda våra medarbetares hälsa och välbefinnande.

Tack och ta hand om er.

Peder Tuborgh, koncernchef