Arlas chef för Supply chain, Sami Naffakh, lämnar Arla

Lästid
1 min
Arlas chef för Supply chain, Sami Naffakh, lämnar Arla
Publicerad
04 juni 2020

Sami Naffakh, Arlas chef för Global SupplyChain, lämnar kooperativet för en liknande roll på Reckitt Benckiser Group. Det är ett multinationellt företag inom hälsa, hygien och hushållsprodukter där han arbetade 2003 till 2009. Han lämnar Arla den 30 juni och börjar på Reckitt Benckiser den 1 juli.

Sami Naffakhbörjade på Arla i januari 2018 och har lett ett antal program för att fortsätta förändringen av kooperativets globala Supplychain, inom bland annat transporter och produktion. Arbetet har inkluderat en omstrukturering av organisationen för att stärka integrationen med företagets affärsverksamheter”Europe” och ”International”, att driva genomförandet av Arlas Calcium-program, som innebär omfattande effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar, och attgenerellt förbättra produktiviteten i alla delar av företagets transport- och produktionsdelar.

Arlas koncernchef Peder Tuborgh kommenterar:

"Sami har varit drivandenär det gällerframgångarna förvårtförändringsprogram Calciuminom alla delar av Supplychain. Han har dessutom spelat en nyckelroll i vårt arbete med anledning av Covid-19-pandemin, när vi har arbetat snabbt för att säkerställa tryggheten för människor och verksamheter, så att vi kan fortsätta att tillhanda hålla produkter till våra många kunder runt om i världen under denna utmanande tid. Jag vill tacka honom för det ledarskap som han har visat och hans personliga bidrag till företaget och koncernledningen. Jag önskar honom allt gott i hans nya roll och framtida karriär. ”

Peder Tuborghberättar att företaget söker en ersättare för Sami Naffakh. Anledningen till att det här beskedet kommer så nära inpå slutdatumet beror på att både PederTuborgh och Sami Naffakhville minimera distraktionen inom SupplyChain-organisationen eftersom den har varit fullt fokuserad på att hantera Corona-krisen.

Sami Naffakh säger:

”Jag är mycket glad över min tid inom Arla. Att arbeta i ett mejerikooperativ har gett mig möjlighet att utöka min kunskap med fler länkar i värdekedjan, och det har gett mig chansen att uppleva det starka driv som mina Arlakollegor har för att skapa ett starkt resultat till våra ägare Arlabönderna. Det är alltid lite sorgligt att säga adjö, men jag vet att jag lämnar ett starkt team och ett starkt företag. Jag önskar Arla och dess ägare all framgång i framtiden.”