ARLA I UPPDRAG GRANSKNING

Lästid
1 min
Publicerad
29 januari 2020

Vi blir ledsna när vi ser den här typen av bilder. Svenska bönder har generellt en mycket hög djurvälfärd. Så här ska det inte se ut på en gård.

Arla har tagit till åtgärden att inte hämta mjölk från den här gården tidigare. Förbättringar skedde och vi började hämta mjölken igen. I en sån här situation sker kontroller oftare, tills nödvändiga förbättringar är gjorda. Vi är nu i en sådan process med den här bonden.

Det yttersta ansvaret för djuren ligger på djurägaren. Men det finns också ett brett kontrollsystem med besättningsveterinär, besiktningsveterinär, LRF:s omsorgsgrupp, kommuner, länsstyrelser och inte minst Arlas eget omfattande kvalitetsprogram. Det programmet är till och med mer omfattande än svensk djurskyddslagstiftning. Det regelverket ska följas av alla bönder som levererar mjölk till oss.

Trots det har det blivit så här på den här gården. Vi kommer att se över hur det har kunnat ske, och tillsammans med LRF och andra i branschen se över om vi på något sätt snabbare kan fånga upp de problem som kan uppstå kring djurhållningen.

Våra 2 500 Arla-bönder jobbar hårt varje dag för att leverera den bästa kvaliteten på mjölk och djurvälfärd. Det är ett tufft jobb, och ibland behöver en enskild bonde extra stöd. Då ska det stödet finnas, och problemen rättas till . Att kossorna sköts och mår bra är grundbulten i kooperativet Arla.