Fyra nya ledamöter i Arlas styrelse

Lästid
1 min
Fyra nya ledamöter i Arlas styrelse
Publicerad
15 maj 2019
Kontakter:
Presskontakt

Idag valde representantskapet ledamöter i Arla Foods styrelse för de kommande två åren. Fyra nya medlemmar valdes in i styrelsen. Ordföranden och vice ordföranden omvaldes, när styrelsen konstituerade sig.

Valen gjordes på representantskapsmötet i Köpenhamn. I år kom fyra nya medlemmar in i styrelsen, för mandatperioden 2019–2021. Arlas styrelse består av 15 ägare som väljs av representantskapet. Medarbetarna i Arla har tre ledamöter i styrelsen, vilka väljs av Arlas europeiska företagsråd.

De danska ledamöterna valde två nya styrelseledamöter: Jørn Kjær Madsen och René Lund Hansen, som ersätter Viggo Bloch och Torben Myrup. De centraleuropeiska medlemmarna valde också två nya styrelseledamöter: Walter Lausen och Marcel Goffinet, som ersätter Manfred Sievers och Markus Hübers.

Styrelsen omvalde Jan Toft Nørgaard till ordförande och Heléne Gunnarsson som vice ordförande.

Arla Foods styrelse 2019–2021:

Ordförande, Jan Toft Nørgaard, Danmark, styrelseledamot sedan 1998, ordförande sedan 2018.

Vice ordförande Heléne Gunnarson, Sverige, styrelseledamot sedan 2008, vice ordförande sedan 2018.

Arthur Fearnall, Storbritannien, styrelseledamot sedan 2017.

Manfred Graff, Tyskland, styrelseledamot sedan 2012.

Jonas Carlgren, Sverige, styrelseledamot sedan 2011.

Bjørn Jepsen, Danmark, styrelseledamot sedan 2011.

Jan-Erik Hansson, Sverige, styrelseledamot sedan 2018.

Steen Nørgaard Madsen, Danmark, styrelseledamot sedan 2005.

Simon Simonsen, Danmark, styrelseledamot sedan 2017.

Johnnie Russell, Storbritannien, styrelseledamot sedan 2012.

Inger-Lise Sjöström, Sverige, styrelseledamot sedan 2017.

Marcel Goffinet, Belgien, styrelseledamot sedan 2019.

René Lund Hansen, Danmark, styrelseledamot sedan 2019.

Jørn Kjær Madsen, Danmark, styrelseledamot sedan 2019.

Walter Lausen, Tyskland, styrelseledamot sedan 2019.

Medarbetarrepresentant, Ib Bjerglund Nielsen, Danmark, styrelseledamot sedan 2013.

Medarbetarrepresentant, Håkan Gillström, Sverige, styrelseledamot sedan 2015.

Medarbetarrepresentant, Harry Shaw, Storbritannien, styrelseledamot sedan 2013.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76