Arlagårdar hjälper bin pollinera mera för att rädda den svenska matproduktionen

Lästid
1 min
Arlagårdar hjälper bin pollinera mera för att rädda den svenska matproduktionen
Publicerad
24 juni 2019
Kontakter:
Presskontakt

I samband med att blommorna blivit allt färre har antalet vilda bin minskat dramatiskt. Eftersom en tredjedel av maten vi äter är beroende av att bin pollinerar växter är behovet av åtgärder för att hejda utvecklingen viktigare än någonsin för den svenska matproduktionen.

Ekosystemtjänster är de tjänster och nyttigheter vi får av naturen, till exempel att insekter pollinerar växter. Naturbetesmarker ger särskilt goda förutsättningar för sådana tjänster och gynnar därför den biologiska mångfalden. Det är marker som inte gödslas eller plöjs, utan hålls öppna tack vare de betande djuren. Arlagårdar i hela Sverige med betande kor och 56 000 hektar naturbetesmarker gynnar således naturligt binas fortlevnad.

För att öka de positiva handavtryck Arla gör för miljön lanserades 2017 projektet Blommor för bin. Ett projekt vars syfte är att bistå Arlas ägare med de medel de kan behöva för att etablera bifodergrödor på mark som inte används, till exempel åkerkanter. I år har 40 Arlaägare sått bifodergröda vilket genererar 20 hektar bifodergrödor.

  • Blommor för bin är ett fint initiativ och vi har inga praktiska problem att avvara en halv hektar mark för något som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi har redan gott om blommor på gården, men det här projektet gynnar både bina, biologisk mångfald och Arlaböndernas skörd, säger Jakob Jurriaanse, Arlabonde i Tobo norr om Stockholm.

  • Vi har startat en resa att bli framtidens mejeri med målet netto noll klimatavtryck 2045. Vi arbetar därför för fullt för att skapa en hållbar framtid och pollinering är en av de saker som Arlas 2600 ägare redan gynnar men de har också möjligheten att gynna pollinerare lite extra, säger Åse Arnbratt, ansvarig för Hållbar mjölkproduktion på Arlagårdar.

Naturskyddsföreningen lanserade i mars Operation: Rädda Bina, vars syfte är att få till 10 000 räddningsinsatser för bina i år. Arla väljer att stötta projektet genom att dela information på mjölkbaksidorna om bin och olika förslag på räddningsinsatser. Allt för att rädda bina så att de kan rädda vår matproduktion. Mjölkbaksidorna kommer att kläs med olika räddningsinsatser från och med juni 2019 och fyra månader fram.

  • Hotet mot den biologiska mångfalden är en av vår tids stora ödesfrågor. Samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer är avgörande för att nå framgång i denna och andra miljöfrågor. Vi är glada att Arla engagerar sig och stärker budskapet genom att skapa utrymme i sin kommunikation. Genom Arlas förpackningar når vi miljontals konsumenter, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Läs mer om Arlas hållbarhetsarbete här: https://www.arla.se/hallbarhet/

Läs mer och delta i Naturskyddsföreningens kampanj här: www.räddabina.nu

För ytterligare information, kontakta:

Sandra Eriksson, Pressekreterare Arla Sverige

Tel. +46708844290, sandra.eriksson@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76